Víly

Považují se za lidi s dušemi, ale o sobě a svém původu ví méně, než samotní démoni. I přesto jsou považováni za podsvěťany. Jejich označení Fae je odvozeno od toho, že pocházejí z Férské země, která je jejich domovem.

Vznik a historie

Víly jsou původně děti démonů a andělů a nedá se o nich říci, že by byly morálně spřízněné s některým z rodičů. Takže se neřídí ani morálními zásadami nebe a ani pekla – jsou směsí dobra a zla. Kvůli faktu, že se andělé na zemi už moc nevyskytují, jsou dnešní víly spíše potomci jiných víl, ale pro vílu je velmi těžké zplodit a donosit dítě. Žijí velmi dlouho a s přibývajícím věkem jsou mnohem mocnější a vychytralejší. Říká se, že víly mají andělský vzhled a démonskou povahu. Mají světlou pleť, které může být zbarvená i do pastelové modré, žluté, fialové, perleťové či jiných barev. Jejich oděv může být tvořen z květů a jiné zeleně. Jde o atraktivní stvoření plné barev a zvlášť zajímavé jsou jejich oči, které často bývají ,,čisté jako sklo.” Víly, které jsou blíže královskému dvoru jako králové, královny, rytíři či jiné víly se podobají lidem a jediné, co je může lišit, jsou špičaté uši či jinými nepatrnými prvky. Jiné druhy víl, které jsou dvoru vzdálenější, nemusí mít lidský vzhled (jednorožci, mořské panny, skřítci apod.). Některé víly mohou mít dokonce křídla, která jsou prý důsledkem andělské krve. Nejsou však tak velká a silná jako ta andělská, jde spíše o křídla podobná motýlím.

Seelie – Unseelie

Seelie a Unseelie jsou dvě polarity sil na zemi, civilní náboženství východní filozofie je nazývá jako Jin (seelie) a Jang (unseelie) ani jedna z nich není horší než ta druhá – jsou jen odlišné. I lidé v sobě mají tuto energii, ale nejsou s ní tak spjatí jako fae, protože jsou smrtelní. Fae poznají energetickou identitu člověka, když ho potkají. U lidí na rozdíl od víl tato energie není tolik vázaná na dědičnosti a v rodině se seelie energií se často může vyskytnout jedinec unseelie a naopak, ne tak u víl. Víly jsou buď seelie nebo unseelie, potomci obou většinou nepřežijí nebo jsou velmi slabí, proto je dítě vzácnost. Některé druhy férií jsou se vyskytují ve dvou liniích, dvou polaritách a jiné jsou monopolaritní, pouze seelie nebo unseelie. Některé jsou příbuzné, opačné polarity, ale natolik rozlišné že se nedají klasifikovat jako stejný druh.

Magie a slabiny

Magie víl je jedinečná a velmi mocná. Není spřízněná ani s démony, ani s anděly. Nemá pravidelnou strukturu, která by se dala naučit. Problém nastává při křížení rodů, kdy se magie jejich krve oslabuje a tak na scénu přicházejí lidé, které nalákají do svého světa nebo kterým předhodí své děti. Ve férské zemi drží civily tak dlouho, dokud nezapomenou na svůj život a zplodí nové, silné víly. Největší slabinou víl je čisté železo, které je pro ně jedovaté. Další směsi kovů by jim škodit neměly, ale nemusí se v jejich blízkosti cítit dobře. Nad vílou získáte moc, pokud znáte její opravdové jméno, které vám pravděpodobně neřekne a vymyslí si falešné. Vílu také můžete oklamat a dát jí napít svěcené vody, z čehož jí bude špatně a bude oslabena. Pokud se na něco víly zeptáte, je nucena vám říci pravdu, čili je neschopná lhát. 

Politika a země víl

Přestože jsou Feria aktivními obyvateli Světa stínů a podepsali dohodu, problémy tohoto světa se jich týkají nejméně ze všech ras. Mají vlastní složitou politickou a společenskou hierarchii. Vytvářejí dvory a panovníky, kteří ovládají určitá teritoria v našem i jejich světě. Existuje však i mnoho féria, kteří nepodléhají žádnému panovníkovi. Feria manipulují s každým; Lovci stínů, civily, vlkodlaky, upíry a dokonce i jinými vílami. Občas se stane, že rozpory mezi Feria proniknou i do našeho světa. Může jít o maličkost, ale i o krvavé spory mezi dvory, které mezi sebou soutěží. Víly nejsou moc nadšené, pokud lovci stínů nebo podsvěťané vstupují do jejich světa a pletou se do jejich věcí. Důležité je zmínit, že v jejich zemi Dohoda neplatí, ačkoli je něco takového, či samotní lovci, straší. Brány do tohoto světa jsou velmi dobře skryté a mohou být na jednom místě bez pohnutí. Nejčastěji se vyskytují v přírodě. Pokud jste někdy viděli divně vypadající strom, jeskyni, ze které vycházela hudba i navzdory okolnímu tichu, nebo odraz ve vodě, který neodpovídal tomu, co bylo opravdu nad vodou, pravděpodobně jste viděli bránu do Férské země. Nikdo nikdy nenakreslil mapu této země, a to i kvůli tomu, že se neustále mění. Roční období se každou chvilku mění, řeky mění směr toku, z ničeho nic se zjevují hory a podobně. Jde o velmi klamné místo, stejně jako jsou i víly. Pokud se do této země dostanete a nejste víla, snadno se může stát, že už se nikdy nevrátíte.

Pohozené děti

Jde o neobvyklý zvyk, kdy se Fae vplíží do domu lidí, ukradne vhodné dítě a nahradí jej svým dítětem. Lidské dítě vyroste mezi vílami, dokonce časem může získat jejich rysy a schopnosti, i když není jasné jak. Pohozené vílí dítě, pokud přežije, nemusí vynikat a může se bát železa. Dokonce rostou stejně jako lidské děti. Mohou mít zrak, ale nikdy nic o nadpřirozenu nezjistí, i když tuší, že je něco jinak. Tato zvyklost není zakázána.

Při střetu s vílou

Nepodepisuj s Feria žádné smlouvy a neuzavírej žádné dohody. Víly rády sjednávají, ale pouze pokud jsou si jisté svým jasným vítězstvím. Nejez a nepij nic, co ti fae nabídne a nikdy s nimi nechoď na jejich oslavy a nevěř představám, které ti vykreslí. Nečekej přímé odpovědi na přímé otázky. Feria ti vždy slíbí, ale výsledek není takový, jako bys očekával. Budou se tě přesvědčovat, že jsou dobří a jiní, ale je to jen divadélko.

Ellyllon

(Vznešené víly), seelie i unseelie

Vznešené víly nejsou jedním ustáleným druhem, jejich toxonomické zařazení je zmatené, ovšem jejich vzhled je ustálený, jsou to víly s největším podílem andělské krve, které se podobají lidem ze všech nejvíc. Obvykle vládnou velkým dvorům v monarchii. Jsou vysoce inteligentní a vypočítavé, jejich dvory jsou plné intrik, krutosti a úkladných vražd. Mohou být seelies i unseelies. U dospívajících dětí se při dosažení 13. roku každé žně pořádá obřad zasvěcení pod vedením kněze. Na konci dne se dítěti vyřízne v oblasti břicha ornament a krev, která se smísí v číši kněze, prozradí, zda se jedná o jedince s tzv. modrou krví – Ellyllon. Pokud ne, většinou je dítě vyděděno.

Tylwyth Teg  

seelie (národnost)    

Vyšší víly, které nejsou rodově příbuzné. Je to národnostní skupina víl skládající se z Ellyllon, Coblynau, Bwbachod, Gwragged annwn a Gwyllion. Tyto víly byly před tisíci lety u konfederace Lesní říše, kde byly považovány za druhořadé občany – nemohly se účastnit oslav, obřadů a ke svatbě museli mít povolení od panovníka, některé patřili mezi otroky, či byly vyhnáni do Zelených hor. Až do Velkého povstání Tylwyth teg, kdy se společně s několika vznešenými vílami vzbouřily a dobily si svobodu, říše se rozpadla na menší dvory. Za Tylwyth Teg se považují různí vyhnanci a vyděděnci, kteří mohou být přijati u dvorů ze solidarity. Druhové rozložení Tylwyth teg je velmi rozlišné a nelpí tolik na čistokrevnosti. Mezi dvory Tylwyth teg patří Stříbrný dvůr.

Bakemono – Youkai

seelie i unseelie (rasa)

Youkai je rasa příbuzných mocných zvířet, která jsou inteligentní a mohou ne sebe brát lidskou podobu. Je jich mnoho druhů, více či méně známých, některé jsou dokonce nepojmenované, protože jsou tak vzácné, nebo se drží dál od společnosti, že nejsou ani objevené. Youkai mají někdy vlastní dvoy, nebo mohou žít u jiných dvorů. Dost seelie youkai, především inugami (psi), okami (vlci), mujina (jezevci) a tanuki (mývalové) žijí u Sunečního dvora. kitsune (lišky), kamaitachi (lasičky) a nekomata (kočky) mají svou komunitu u Podzimního dvora s lady Mulan. Hebi (hadi) a velká komunita nekomatů žije u Zimního dvora. Tsuchigumo (pavouci) jsou samotářští a nemají rádi jiné svého druhu, pokud nechtějí mít potomky, které vychovávají muži. Existují také nižší Bakemono jako kappa, kodama, komainu, kirin, ningyo.

Aos Sí

seelie i unseelie (rasa)

Je velké skupina víl, které se dostali k moci u velkých dvorů, původně to byl divoký klan různorodých víl, které napadli asi před tisíci lety Hedvábný dvůr, nedlouho po osamostatnění Tylwyth teg, které vyburcovalo revoluci Aos Sí k převzetí vlády nad větším seelies dvorem, agresivní puč vyvolaný staletími utlačování ze strany „lepších“ vznešených víl. Aos sí dobili ještě několik dvorů a získali mnoho příznivců ze strany jiných divokých kmenů víl. Nezáleží jim na původu, proto jsou dnes velmi rozličné a jejich původ občas najde ani rozlišit podle fyzických znaků. Dnes žijí či ovládaji mnoho dvorů a každá vznešená víla má v sobě kousek jiného druhu, již nejsou žádné čistokrevné víly. Mezi dvory Aos Sí patří Podzimní dvůr a částečně Stříbrný, ačkoliv ten se identifikuje hlavně jako Tylwyth teg. V hovorové řeči se občas používá Aos sí jako urážka pro někoho hrubého, barbarského, ačkoliv to v dnešní době není pravda a nevypovídá to o jejich národu. Aos Sí je mnohem větší a různorodější skupina než Tylywth Teg, také mnohem méně pospolitá, zatímco Tylwyth Teg žijí obvykle pospolu u jednoho dvoru: Jako Aos Sí se označují všechny nevznešení vladaři, i když nemají předky mezi původními divokými kmeny.

Gwragedd Annwn

(ženy), seelie

Jezerní panny, patří mezi Tywyth Teg. Mají schopnost proměny do vodních ptáků, labutí, volavek, racků, žijí u Stříbrného dvora. Jsou středního vzrůstu maximálně pět stop a šest palců. Místo vlasů mají peří, ptačí oči, místo rukou pařáty. Nemají schopnost mluvit, proto se už od ranného dětství učí telepaticky komunikovat. Jsou plaché a není snadné je najít s cizinci nechtějí mluvit, jsou mírumilovný druh a nezačínají konflikty. Pokud je napadnete jsou velmi mrštné a nebezpečné. Jsou savanti, mají fotografickou paměť, výborné matematičky. Jejich vzdálenější potomci mohou mít afinitu k ohni. Jsou odolné proti účinkům řeky Styx.

Coblynau

seelie VYHYNULÝ

Vyhynulý druh víly, který byl zotročen v Broceliandské říši a vybit pro výstrahu rebelů svými pány. Byli menšího vzrůstu, asi 130 centimetrů s červenou kůží, netopýřími křídly a čtyřma rukama. Skoro každy dům měl svého coblynau, který pro ně pracoval. Byly jim vytetovány speciální runy, které je přivazovali k domu, takže se od něj nemohli vzdálit. V lesích žilo volně několik divokých kmenů, ale byli vyloveny Podzimním dvorem ze sportu. Patřil k národu Tylwyth Teg.

Bwbachod

seelie

Druh víl patřící mezi Tylwyth Teg, které byly zotročené v Broceliandské říši, při velkém vílím povstání Tylwyth Teg jich mnoho zemřelo a dones se zpívají písně o tomto vznešeném, bojovném národu. Dnes už jen málo početný druh se slabou dědičnou linkou, která se příliš neprojevuje v dalších generacích. Jsou velmi silní, vysocí jako průměrný člověk s protáhlou lebkou, vysokými lícními kostmi, ocasem, jsou velmi andogynní ve vzhledu. Často nosily pokreslené tváře jako ozdobu.

Gwyllion

seelie

Druh víly odpovídající světským představám o čarodějnicích, jsou vrásčité ošklivé s pařátky, mají však líbezné vlasy a jsou nadané silnou vílí magií. Jejich oči jsou zamlžené, jakoby měly šedý zákal, někdy bílé někdy bledě do modra nebo do zelena. Jejich potomci mají tendenci být velmi krásní. Obývají Zelené hory a také žijí ve Stříbrném dvoře, občas se nějací zatoulají i do Podzimního dvora na úpatí hor. Občas jedí lidi a děti, kteří se mohou zatoulat do férijské země. Vílí maso nejí. Kromě své obliby v lidském mase jsou převážně vegetariáni. Patří mezi Tylwyth Teg.

Rusalka

(ženy vzácně muži), seelies

Rusalky patří mezi navy, společně se samovilami. Stejně jako xany a samovily se živí životní energií, což je pravděpodobně zděděná vlastnost po undinách, které oba druhy spojují. Velmi éteričtí ve vzhledu, obvykle ženy a velmi vzácně muži, kteří nejsou společností rusalek příjmáni a často jsou odložení u jiných dvorů nebo vyměněny za lidské děti. Rusalky mají přirozenou dovednost tančit po hladině, jsou spojené s elementem vody. Mají afinitu k iluzím a brzy se je naučí používat, tančí v bažinách a rybnících, vytvářejí iluze světel, které lákají především mužské oběti do vody. Rusalky je utopí a živí se jejich životní energií. Žijí především u Skleněného dvora, po jeho dobití Zimním dvorem mnohé uprchly k Stříbrnému dvoru. Často se rozmnožují s vodníky a samovilami.

Samovila

(ženy i muži), seelie i unseelie

Samovily jsou navy elementálně nakloněni k zemi a ohni. Jsou popisovány jako ženy nelidské chladné krásy s planoucíma očima, když tančí ve vlasech se jim objevují plameny a kolem nohou rozkvétají květiny. Vzdáleně příbuzné s vyhynulými undinami, živí se životní energií. Vyznačují se pěti pohlavími, zařazených podle vztahu duševního pohlaví k fyzickému. Ženy které jsou duševně ženy, ženy duševně muži, muži duševně muži, muži duševně ženy a muži i ženy, které jsou duševně obojí – muži i ženy. Poslední skupina je skupina nejméně častá a má obřadní význam. Stávají se kněžími a vstupují do řádu, který je zároveň centrální vládou všech samovil, lhostejno od kterého dvoru. Jsou jedním z mála druhů víl, kteří mají takovou centrální vládu nevázanou na určitý dvůr. V jejich chrámech jsou obvykle vítány všechny samovily a jejich potomci bez ohledu na původ, pokud nebyly vykázány z chrámu.  Kněží zároveň působí jako učitelé a lékaři. Seelie a unseelie samovily jsou smrtelní nepřátelé. Na rozdíl od rusalek mohou načerpanou energii svých obětí aktivně využívat k léčení. Samovily stejně jako rusalky vynikají v tanci, kterým lákají oběti a poté s nimi tančí, dokud je nevyčerpají k smrti, někdy je zajmou a dlouho mučí pro zábavu. U  vzdálených potomků samovil se mohou vyskytovat křídla, obvykle velká ptačí.

Melusine

(ženy i muži), unseelies

Melusine je druh víl s afinitou ke vzduchu a vodě, mají bledou kůži a oči bez zorniček, které vypadají jako bouřka, mají schopnost vyvolat blesk. Obvykle bílé nebo modré vlasy, možné i černé. Někteří jedinci mohou měnit svou barvu vlasů, což se může vzácněji objevit i u jejich vzdálenějších potomků. Přitahují bouřky a déšť, proto na místě kde jsou, často prší. Rozmnožují se dost s nixie, ovšem i kombinace s xanou nebo gancanaghem není výjimečná. Kombinace s xanou je zvláštní, protože vykazují větší talent v oblasti ovládání ohně nežli vzduchu, jako jiné kombinace. Zpívají velmi vysokým a líbezným hlasem, proto jsou oblíbení zpěváci u unseelie dvorů, jejich zpěv může vyvolat déšť. Nejvíc melusin žije u Podzimního dvoru společně s jejich lordem Culhwchem.

Bereginya

(ženy), unseelie

Spíše menší druh ženských víl kolem pěti stop. Jsou příbuzné navám. Žijí téměř výhradně u Dvora lží v řece Naději. Voda v řece Naději je zvláštní, každého kdo se jí napije nebo do ní vstoupí zbaví všech iluzí a nadějí v jeho životě, zbaví ho lží. Férijská společnost považuje naději za jinou formu lži, za ten nejhorší druh protože naději může podlehnout i víla. Řeka Naděje se vlévá do bažin Smutku nedaleko od Zimního dvora. Stejně tak i Bereginye mají schopnost rozpoznat lež i u smrtelníků a jiných podsvěťanů. Mají schopnost se proměňovat v ryby a v podobě ryb se i rozmnožují povětšinou s jinými rybami – zvířaty, ženští potomci jsou Bereginye a mužští jsou ryby. I jejich lidská podoba může mít rybí atributy, šupiny po částech nebo celém těle jsou velmi časté.

Xana

(ženy), unseelie

Xany jsou vždy ženské férie, příbuzné melusinám, mají společného předka undiny. Jsou blízce příbuzné navám. Vyznačují se fyzickou přitažlivostí, mají červené či fialové oči, což je jediný znak, kterým se liší od lidí. Rodí se schopností okouzlení, kterým lákají muže, aby se do nich zamilovali. Xana potom čerpá životní energii zamilovaného muže. Mají ostré zuby, které občas používají k pití krve svých milenců, ale krev k životu nepotřebují. Poměrně často mívají potomky s lidmi, jinak nejčastěji s gancanaghy. Po svých předcích undinách zdědili undinské prokletí. Pokud osoba postižená prokletím někdy podvede xanu,  vše co tělo dělá automaticky se stane vědomým, dýchání, mrkání, bušení srdce, na vše musí prokletý myslet a vědomě ovládat, obvykle nežije příliš dlouho. Xany čerpají svou sílu ze svých vlasů, oslabíte je, když jim je ustříhnete.

Leanan sidhe

(ženy), unseelie

Leanan sidhe jsou unseelie férie, které často vyhledávají společnost xan a mnoho jich je má ve svém rodokmenu. Rozmnožují se převážně s gancanaghy a múzami. Mají velké schopnosti manipolovat s lidskou myslí a iluzemi. Oběť donutí vidět milovanu osobu, jak k nim promlouvá a mezitím se živí krví a kůží oběti. Tato změna podoby se odehrává pouze v hlavě oběti a není skutečná. Ve skutečnosti jsou leanan sidhe samy o sobě krásné, chladné a děsivé, mají bledou kůži, červené rty, stříbrné vlasy od světlé až po antracitovou. Vypadají mladě a staře zároveň, tato charakteristika je u nich výraznější než u jiných víl, ačkoliv je pro ně typická.

Gancanagh

(muži), unseelie

Gancanagh je druh mužské férie, která na rozdíl od ostatních víl není alergická na kouř. Proto mají často zálibu v kouření cigaret. Gancanaghové žijí buď kočovně a cestují mezi různými dvory, nebo jsou alespoň částečně loajální ke dvoru, který je vychoval. Jejich kůže obsahuje drogu, která je velmi návyková a bez jejího přísunu člověk zemře. Na rozdíl od jiných víl, neberou od svých obětí – milenců životní energii ani krev, jsou jim jen pro zábavu. Mohou ovládat množství produkované drogy a tím i svého milence. Pokud se skutečně zamilují, což se stává malokdy, jejich druh je proti jedu imunní. Nejčastěji se rozmnožují s xanami a múzami, samozřejmě také s aos sí, někdy nixie nebo vzácněji dokkalfar. Vzhledem se neliší od lidí, až na typicky špičaté uši, obvykle mívají ryšavé vlasy.

Peri

(bez pohlaví), seelie

Jsou příbuzní jinnům, nemohou měnit svou podobu fyzicky, ale vytvářejí ji skrz iluze, jsou velmi silní a nebezpeční iluzionisté. Většinou se zjevují jako velmi atraktivní bytosti s křídly, ale mohou vytvořit libovolnou iluzi demonstrující jejich vzhled. Rádi matou lidi svými iluzemi, jen pro zábavu, jinak nejsou nebezpeční. Někdy trýzní lovce, kteří zabíjejí krutě zvířata, nebo jsou k nim neuctiví.

Bean Nighe

(bezpohlavní), unseelies

Jsou velmi dlouhožijící víly, momentálně také velmi vzácné. Jsou jedním z nejstarších druhů víl a příbuzná Bean Sidhe. Bean Nighe poznáte snadno, místo hlavy má lebku bez nosu potaženou černou nebo bílou kůží. Také znám jako Pradlec, protože se o nich traduje, že perou oblečení lidí, kteří mají brzy zemřít. Což samo o sobě není pravda, ovšem Bean Nighe mají schopnosti nahlížet do budoucnosti a mají nevěřitelné schopnosti vědění, proto jsou často vyhledávané, je je však těžké přesvědčit, aby vám pomohli. Ale můžete je nalákat do pastí a za propuštění vám mohou vyhovět. Žijí osamoceně a je těžké je najít. Se stářím mohou rozvinout třetí oko, kterým mohou vidět budoucnost, objevuje se jim na čele a je většinou zavřené, protože z pohledu do něj může člověk zešílet.

Kelpie

(muži i ženy), unseelies

Kelpie jsou obojživelné fae, velmi odolné mohou žít i velmi hluboko v Nowhariu, kde je vysoký tlak. Kelpie žijící v povrchových vodách a u pozemských dvorů žijí v obvyklých královských státních zřízeních, avšak ty, žijící hluboko v Nowhariu dodržují klanové uspořádání a mezi klany vzniká mnoho konfliktů a válek. Jsou středního vzrůstu, ženy pět stop až pět stop a čtyři palce, muži maximálně pět stop a šest palců. Mají zelené vlasy, blány mezi prsty a žraločí zuby, mohou mít nazelenalou či namodralou kůži případně hřbetní ploutev, která se vyskytuje u divokých kelpií v Nowhariu. Některé klany mají zvláštní fyzické znaky, odvozené často z křížení s hloubkovými druhy vodních fae.

Múza

(muži i ženy), unselies

Múzy jsou vzdáleně příbuzné navám. Podobně jako rusalky, mají vrozené kouzlo, díky kterému vypadají velmi étericky, jakoby byly z mlhy a jejich nohy se nedotýkali země. Jsou velmi vynalézavé, inteligentní, umělecké. Mají schopnost inspirovat, často se pohybují ve světě smrtelníků a inspirují lidské umělce i vědce výměnou za jejich životní energii. Mají schopnost stát se neviditelní a u dvorů jsou většinou vítanou návštěvou. Žijí často kočovně a putují ode dvora ke dvoru a živí se jako umělci. Pokud mají děti většinou je nechají u nějakého dvora, většina múz vyrůstala aniž by poznali své rodiče.

Dokkalfar

(muži i ženy), unseelie

Obývají podzemní dvory, hluboko pod povrchem, jejichž vstupy jsou chráněny jeskynními komplexy jako labyrinty. Dokkalfar jsou spřízněni se zemí, mají skvělý orientační smysl a proto nemají problém tyto dvory najít. Mají tmavou kůži od šedé po černou a vlasy od černé až po bílé, někteří mají ocas. Jsou známí svou hrabivostí, rádi sbírají věci a především cenné věci. Dolují v horách zlato a drahé kameny. Jsou zruční hudebníci, hrou na hudební nástroj mohou ovládnou vůli slabomyslného člověka. Na rozdíl od Yakshů jim nevadí denní světlo, ale pobyt mimo jeskynně nijak nevyhledávají. Stejně jako jejich příbuzní Ljosalfar jsou vysocí od šesti do sedmi stop a jejich dědictví je dostatečně silné, aby se náhodně objevilo u vzdálených potomků. Nejsou příliš rodině založení a adopce jsou u nich velmi časté, často z mocenských důvodů. Lord si vybere svého následovníka z řad svých potomků, nebo adoptuje vhodného nástupce, často na úkor svých dětí. Nezdráhají se adoptovat i jiné druhy fae. Dokkalfar žijí v poměrně kruté společnosti i na poměry víl a přebývají u unseelie dvorů.

Ljosalfar

(muži i ženy), seelie

Bratranci dokkalfar, pocházejí pravděpodobně od stejného předka. Mají nazlátlou kůži, vlasy světlé, stříbrné, zlaté, méně často světle modré. Svým vrozeným kouzlem mohou ovládat světlo a jejich kůže často jemně září, lidmi kteří je spatřili jsou popisováni jako andělé a v mytologiích jsou s nimi občas zaměňováni. Nevážou se k žádnému dvoru a žijí spíše samotářsky. Ljosalfar s oběma rodiči ljosalfar pravděpodobně neexistuje. V dnešní době již málo početní, ale dědictví jejich druhu je silné a může se objevovat náhodně u vzdálených potomků. Mají rádi lesklé věci, často se živí jako výrobci šperků, stejně jako hudebních nástrojů, poměrně nenároční na životní podmínky. Mají sklony ke krutosti i na vílí poměry. Příbuzní spíše sidhe fae než navám, jejich zpěv je podobný bean nighe a bean sidhe, ačkoliv je jen velmi nepříjemný a nemůže člověku ublížit.

Encantado

(muži vzácně ženy), unseelies

Téměř výhradně mužské víly, vyznačují se schopností měnit se libovolně do zvířat, obvykle na sebe berou podobu delfínů, protože žijí ve vodní říši Nowharii. Mají výjimečné hudební nadání, obvykle velmi koketní, rádi svádějí ženy. Jejich kůže má roztodivné barvy a všichni mají čtyři ruce. Dříve v historii běžně unášeli lidi k dvorům v Nowharii.

Selkie

(muži i ženy), seelie

Selkie jsou vzdáleně příbuzné encantadům, žijí v dvorů konfederace Nowharia a také u Slunečního dvora. Mohou měnit svou podobu mezi lidskou a tulení, tím že svléknou tulení kůži. Nejsou agresivní a mužské selkie se rádi baví s lidmi, ženy jsou více samotářské a opatrné. Ukradením tulení kůže selkie nad ní získáte moc.

Sylfa

(muži i ženy), seelie

Sylfy jsou duchové vzduchu a nehmotné bytosti z marků. Mohou na sebe vzít hmotnou podobu zvířete či člověka, přičemž ztratí své schopnosti a nemohou mluvit. Jejich zpěv může vyvolat vítr a křik dokáže roztrhat bubínky. Není známo jak se rozmnožují, nejspíše nějakým duševním způsobem s duchy, dryádami, jinny. Mnoho jich žije u Slunečního dvora.

Nixie

(muži i ženy), seelie i unseelie

Druh s linkou seelie i unseelie, jsou spřízněné s vodou, stejně jako rusalky, kterých jsou předchůdkyně. Jsou hbitými plavci, mohou mí modrou, zelenou či perleťovou kůži stejně tak i normální lidské odstíny. Vlasy všech přirozených i nepřirozených barev. Vzácně se u nich vyskytuje schopnost změnit barvu vlasů či kůže podle přání. Některé mají pouze barvenou kůži kolem očí, nebo mají například světle zelenou kůži a perleťovou kolem očí. Poměrně často se u nich vyskytuje heterochromia iridium, častěji než u jiných druhů.

Púca

(muži i ženy), unseelie

Jsou málopočetné víly pocházející z gancanaghů a dokkalfar, je to spíše rasa než samostatný druh, která se vyskytuje mezi dokkalfar. Stejně jako dokkalfar jsou vysocí s tmavou kůží, avšak mají variabilní barvy vlasů, včetně nepřirozených a obvykle heterochromii iridium. Po gancanaghzích zdědici jejich drogu, kterou přenášejí vysouvacími jedovými zuby do krevního oběhu obětí. Tato droga způsobuje sexuální touhu vůči púce, při opakované intoxikaci velmi silnou posedlost, při přestání podávání drogy vedoucí k sebevraždě žalem. Způsobuje u oběti psychozu a halucinace krásného světa, kam je odvede jejich púca. Tento druh víl je tedy velmi nebezpečný a nikdy byste se jimi neměli nechat kousnout.

Titán

(muži i ženy), unseelies

Titáni měří od sedmi do deseti stop, ale přesto nejsou největší z víl. Vypadají jako z kovu nebo kamene a jejich vrozené kouzlo jim dává dojem neživosti, jakoby byly oživlé sochy. Někteří jsou přitažliví a jiní se svou ošklivostí podobají golemům. Jejich kůže může mít skvrny, které napodobují žíly kovů v kamenech. Vyhledávají vysoká místa, vrcholky hor, nevadí jim ani řídký vzduch, proto často žijí vysoko v horách s meluzínami, múzami a kelpiemi. Někteří obři jsou velmi krutí a jiní se v bezvýznamné krutosti nevyžívají. V minulosti pojídali své nepřátele, přičemž srdce patřilo nejlepšímu bojovníkovi, dnes praktika spíše ojedinělá. Součástí jejich kultury jsou obřadní i osobní tetování. Žijí takřka výhradně u Podzimního dvora a občas v horách s eir-sidhe.

Kentaur

(muži i ženy), seelie i unseelie VYHYNULÝ

Dnes vyhynulý druh víl, pravděpodobný předchůdce dnešních nymf a satyrů. Od pasu nahoru člověk a od pasu dolů kůň či jelen, vzácně se objevuje i lama. Jelenové měli obvykle na hlavách paroží a žili v rodinných klanech, obvykle se živili jako lovci a na rozdíl od koní byli masožraví. Konští kentaurové zakládali městské státy podobné dnešním dvorům a byli býložravci. O společnosti lam-kentaurů toho není moc známo, víme jen, že to byla obřadní společnost, mírumilovná, proto nejspíš brzy vyhynuli.

Wayob

(muži i ženy), seelie

Jsou víly, které se nijak neliší od lidí, alespoň dokud neusnou, poté se promění ve zvíře a nepamatují si, kdo jsou, nevzpomínají si na svou rodinu ani své blízké a proto jim mohou ublížit, pokud je jejich zvířecí podoba nebezpečná. Rodí se se zvláštním znakem, která je identifikuje. Kolem Wayů panuje zvláštní stigma a u většiny dvorů jsou nevítaní. Někdy mohou žít mezi lidmi, pokud nemají nebezpečnou zvířecí formu, protože vílí společnost je vydědila. Jedním z dvorů, který je přijímal byl Sluneční dvůr.

Plejáda

(muži i ženy), seelie VYHYNULÝ

Jeden z prvních ucelených druhů, opak k hesperidám. Jsou to takzvané personifikace, zosobnění určitého jevu, v tomto případě noci a hvězd. Plejády tvořily spolu s Hesperidami po válce Dne a Noci na počátku věků oblohu ve Faerii. Patřily mezi Daoine-Maithe. Postupně se vytratily a dnes již neexistují, mají jen slabé dědictví a objevilo u víly Oony.

Hesperida

(muži i ženy), unseelie VYHYNULÝ

Vyhynulý druh víl, jedny z prvních víl vůbec, zosobnění dne a slunce. Bojovali s Plejádami ve válce Dne a Noci, která vedla k vytvoření střídání dne a noci, tvorbě oblohy a Slunce kouzly, které stále přetrvávají ve Faerii. Patřily mezi Daoine-Maithe, tak jako Hesperidy. Postupně vymizely a během historie se objevila jedna víla s dědictvím, král Ysbaddeden.

Salamander

(ženy i muži) seelie VYHYNULÝ

Vyhynulý druh na základě ztráty biotopu. Salamandři byli druh ohnivých víl žijících v lese, kde rostly hořící stromy, ale není přesně známo zda-li se jednalo o druh dryád ohnivých stromů, či s nimi byli nějakým způsobem propojení sombioticky, každopádně po zničení lesa během povodní, tento agresivní druh vyhynul.

Nagual

(muži i ženy) unseelie

Druh víl, který má fyzické atributy zvířat, obvykle kočkovitých či psovitých šelem. Podobně jako zvířata se i projevují, mají přísnou hierarchii a stejně jako samovily svou centrální vládu, nadřazenou všem lokálním smečkám u různých dvorů. Centrální vláda sídlí u Zimního dvora, ale je nezávislá na jeho politice, ačkoliv s nimi bojovali proti Studenému míru a pomohli dobít Sluneční dvůr, čímž narušili neutralitu Podzimního dvora u kterého jich také několik žije. Dorozumívají se i podobně jako zvířata, kterých mají atributy. Jsou velmi citliví na nonverbální komunikaci, nálady vyjadřují vrčením či kňučením.

Najáda

(ženy i muži), seelie i unseelie

Jinak také nazývány vodní lid, je druh fae, které jsou od pasu nahoru lidmi a od pasu dolů rybami, pocházejí od stejného předka jako kentaurové. Ačkoliv najády stále existjí a to kskutečně v hodjném počtu v nespočtu poddruhů, verzí a barev.

 1. Octo-najáda (unseelie) je nejvzácnější druh žijící hluboko v Nowharii, kam se dá pěšky jen těžko dostat. Jsou velmi samotářský druh a nerady se baví s okolím, mohou být proto k návštěvníkům i agresivní. Jsou známé svou extrémní inteligencí, velkými, avšak soukromými knihovnami, které prý obsahují tajemství světa.
 2. Koi-najáda je sladkovodní běžný druh s ocasem jako koi kapr, jsou většinou přátelské a žijí ve velkých skupinách složených z několika rodin. Cnida-najáda je seelie mořský druh, vyhledává teplé vody, žije ve dvorech s monarchií někdy společně s encantady. Vypadají jako napůl medúzy, mají nebezpečná žahavá chapadla a rády se živí lidským masem.
 3. Velmi časté i ve světě smrtelníků jsou říční najády, mají hnědé, bronzové, hnědozelené, či zelené šupiny, nemají moc hezký hlas, na rozdíl od mnoha jiných najád. Ovšem mohou se proměnit na lidi s nohami, za cenu velké bolesti při každém kroku po zemi.
 4. Mořské panny, stereotypní představa o mořských pannách z pohledu smrtelníků je docela přesná, mohou být seelie i unseelie a obě varianty žijí ve veli kruté společnosti svých dvorů, které mei sebou často bojují.
 5. Selachi-najáda je žraločí druh, mají ostré zuby a jsou masožravé, na rozdíl od očekávání většiny lidí nejsou samy o sobě agresivní, pouze velmi zvědavé a poměrně umělecký druh s krásnou architekturou jejich dvorů.
 6. Serpent-najáda, napůl had, seelie i unseelie. Mohou být sladkovodní v tom případě žijí v velkých říčních vodách s ocasy anakond a krajt, nejsou jedovaté. Vyžadují úctu a jsou velmi hrdí. Mořské druhy jsou vysoce jedovaté a na rozdíl od sladkovodních vyžadují mnohem více úcty. Válečnická kultura mořských i sladkovodních variant se řídí společenským statusem, ctí a ztrátou tváře, čímž se podobá asijským kulturám ve světě smrtelných.

Satyr

(muži), seelie

Výhradně mužský druh víly pocházející z kentaura. Od pasu nahoru člověk s nohama kozy. Satyrové jsou talentovaní hráči na flétnu a svou hrou mohou svázat vůli člověka, aby dělal co chtějí. Často unášejí lidské ženy ke svým dvorům a berou si je za ženy, Jejich flétna může ovládat i zvířata a rostliny, obvykle je vyřezávaná z rákosu či dřeva, ale flétny využívané při obřadech, jako je svatba, narození či úmrtí jsou vyřezávané z kostí zemřelých satyrů. Každá rodina má takovou obřadní kost ze svého slavného předka.

Nymfa

(ženy i muži), seeles i unseelies

Obvykle žijí u Zimního a Slunečního dvora. Jsou velmi variabilní ve vzhledu. Jejich kůže může mít nazelenalou či načervenalou barvu, mohou na nich růst mechy a ve vlasech trávy, mají rohy obvykle jelení, mohou mít zvířecí srst, či další atributy, čenich, uši. Mnoho nymf žije symbioticky se sylvany, druhem přírodních duchů rostlin, kteří mohou přebírat díky tajnému rituálu kontrolu nad tělem nymfy, které poskytuje možnost nahlédnutí do budoucnosti, minulosti i přítomnosti v náhodných vizích. Nymfy jsou druhem, který často krade lidské děti a nabízí je sylvanům, když dítě přežije inkarnaci sylvana stane se nymfou.

Dryáda

(bez pohlaví), seelie

Patří mezi duchy, je to projekce vůle stromu. Dryáda se od svého stromu může vzdálit i na velké vzdálenosti a vzít na sebe humaniodní podobu vytvořenou z kořenů a listí. Ve své duchovní podobě vypadají jako zelení duchové s rozevlátými vlasy jako šlahouny rostlin, větví nebo trávy. Tak se ostatně zjevují obvykle i jako lidé, jejich vzhled nese takové přírodní znaky, často nejdou dobře rozeznat od Nymf ve své lidské formě. Nabírání podoby zvířat je pro ně mnohem jednodušší, ačkoliv i tato zvířata mají rostlinné znaky, jako mechy, či trávy v kožichu. Dokáží se velmi rozzlobit, pokud někdo ničí rostliny. Žijí především u Slunečního dvora.

Jinn

(bez pohlaví), seelie

Obvykle dobromyslné víly, které pomáhají lidem za nějakou cenu, či službu výměnou, mají velkou moc vůle. Tedy vypůjčí si sílu vůle toho, kdo po nich něco žádá a zformují ji v danouvěc či akt, který si osoba přeje. Ovšem tato přání mají často dvě strany a mnohdy celá věc nedopadne dobře. Když si napříkladněkdo přeje narození dítěte, může někdo z rodiny zemřít, aby se udržela rovnováha světa. Jinnové na sebe mohou brát fyzickou podobu a obvykle jsou velmi atraktivní, pouze v noci se musí změnit zpět do své duchovní podoby, aby načerpali sílu.

Bean sidhe, Banshee 

(ženy), unseelie

Víla více známá jako banshee. Jsou krásné, mají bílé či černé vlasy, černé oči bez bělma a šedou pletí. Pokud se naučí kouzlo proměny, obvykle se proměňují do lasice či šedé vrány. Mohou cítit životní auru člověka a poznat, pokud je například vážně nemocný, nebo pokud má zemřít. Čímž může v určitém směru číst budoucnost, její tušení však nemusí být zdaleka pravdivé. Banshee má i jinou podobu, pokud se naštve změní se v ošklivou stařenu a může vydávat křik, který může člověka usmrtit, nebo alespoň omráčit u mladších jedinců

Menehune

(muži i ženy), unseelies

Jediný přetrvávající druh trpaslíka, ostatní vymřeli v důsledku nedostatečného počtu žen, někteří dokonce malé trpasličí dívky obřadně zabíjeli. Menehune je velmi mírumilovný druh trpaslíka, jeden z mála u kterého je poměr žen a mužů vyrovnaný. Vymykají se běžné představě smrtelníků o trpaslících, jsou jen malí asi sto třicet centimetů, se zelenou kůží a velkáma ušima. I přes jejich docela slabou stavu těla mají velkou sílu a jsou známí svými neuvěřitelnými stavebními dovednostmi. Vybudovali velkou část podzemního komplexu Zimního dvora, ačkoliv dávají přednost slunným místům a za jejich službu mají u Zimního dvora postavená krásná obydlí na povrchu. Zvlášť královna Carmina je má v oblibě, pokud se to tak dá říct.

Eir-Sidhe

(ženy i muži) unseelie

Eir-sidhe je druh fae spřízněných se zimou, ledem a sněhem, mohou svým hlasitým kvílením přivolat vánici. Vypadají jakoby byli z ledu, občas pokrytí jinovatkou, nebo sněhem, věšinou mají bílé nebo zlaté vlasy, u jedné linie se objevují rezavé a to konkrétně u lordů z eir-sidhe, kteří vedou a zastupují jejich lid u Zimního dvora. Zvláštností je, že nežijí přímo v Zimním dvoře, ale v osadách kolem, která fungují jako opevnění a první linie obrany Zimního dvora. Zvláštní rasa je Eir-Ljosalfar, vypadají buď jako Eir-sidhe nebo jako Ljosalfar, ale mají schopnost ovládat oheň, je známo, že se tyto bytosti často koupu v lávě a vyhledávají sopky, je to menší národ z dob, kdy Ljosalfarové byli mnohem častějším druhem.

Bean-Tighe

(ženy) seelie

Beam-tighe, je zvláštní fae ze skupiny bean, už jen proto, že má krásný zpěvný hlas. Pokus ji však naštvete změní se v monstrum s ostrými zuby a drápy. Jsou známé svými únosy lidských dětí, které potom vychovávají jako víly. Proto jsou vážené u dvorů především u Slunečního, jako jejich chůvy a pomocnice při udržování stabilní populace víl.

Daeva

(bez pohlaví) seelie

Daeva je zlý duch, je příbuzný jinnovi a peri, pokud nechce vyloženě ublížit člověku, alespoň mu dělá problému a vtipy, někdy i týrání lidí pro zábavu. Protože daeva závidí lidem tělo a proto je nenávidí. Ve Férijské zemi je možné, že noční můry pocházejí od naštavého daevy, který se snaží uškodit fae, kterým také závidí. Pror se v obraně mysli učí i kapitola obrany proti takovým útokům.

Nižší víly

Tsukumogami-Youkai

(bez pohlaví) seelie i unseelie

Jsou to duchové věcí a míst. Někteří mocní na sebe mohou vzít podobu hada a chrání místo, nebo spíše sebe, protože oni jsou ztělesněním energie dané věci, před nepřáteli. Pokud je naštvete mohou být nebezpeční, protože čerpají magickou energii z věci či místa k jeho ochraně a proto čím významnější a silnější věc, tím jsou silnější a nebezpečnější pro narušitele. Některé staré a mocné vílí meče mají své Tsukumogami, kteří jsou velmi mocní a mohou napadat nepřátele, či dokonce pohybovat věcmi. Mnoho Tsukumogami zbraní si vybírá svého majitele, jedním z takových mečů je Cortana.

Psychai

(samice), seelie

Nižší víly velké maximálně stopu s mušími křídly místo rukou, mají zlatou kůži, duhové oči bez zorniček a dvojitá víčka, po stranách hlavy falešné muší oči a hmatové chloupky na nohou, jako mouchy. Z halvy jim roste dlouhé stykadlo, díky kterému se rozmnožují podobně jako vážky. Jsou příbuzné pixie. Mají rády různé hádanky, žijí v uzavřených komunitách a nestýkají se s jinými vílími dvory, o jejich společnosti nebo vládě proto není nic známo. Většinou jsou přátelské a mohou být nápomocné, pokud uhádnete jejich hádanky.

Alven

(samci i samice) unseelie

Alven je zvláštní druh víly, která je stále neviditelná, až na její auru, která se objevuje v noci při svitu měsíce, málo je známo o těchto vílách. Obvykle lidem neubližují, pokud jim neubližují. Kolem nich je slyšet zvláštní hudba, jakou nikdo neslyšel nikdy předtím, je to hudba nejlíbeznější a vypadáto, že pro každého je jiná. Jsou známy případy, kdy člověk následoval hudbu až do svého podvědomí, musel se podívat hluboko do sebe, většina lidí se zbláznila.

Ghoul

(bez pohlaví), seelie

Ghoul je druh nižší víly, žijící především v a kolem Slunečního dvora. Je to stvoření napůl duch složené z temnoty, někdo tvrdí, že pochází z plejád, což je dnes zavržená teorie. Jsou celý černí a nedá se jich dotknout, ani je rozseknout ostřím, není přesně známo, jak takové stvoření zabít. Mají bílé velké oči, bez zorniček, kterými dokáží člověka zmanipulovat, příznaky jsou podobné LSD. Zmanipuluje oběť a poté ji spolkne vcelku, což může díky oddělitelným čelistem, jako mají hadi a opravdu velkým ústům s několika řadami velkých zubů. Ghoulové, patří k jedné z hlavních obran Slunečního dvora před útokem.

Yurei-Youkai

seelie i unseelie

Není to druh, ani rasa víly, nýbrž duch zemřelých víl. Pokud fae zemře, její duch může bloudit po férii, nebo odejít neznámo kam, pokud si tak zvolí. Některé fae zůstávají ve férijské zemi, aby dávali pozor na určitá místa, lidi, nebo čekali na pomstu svému vrahovi. Pokud je naštvete mohou být nebezpeční, nedají se zabít (z pochopitelných důvodů) a mohou ovládat živly, nebo pohybovat věcmi, záleží na druhu fae. Dají se odehnat speciálním zaříkávadlem, jeřábem, či železem

Corvus-Slaugh

(bez pohlaví), unseelie

Je to zvláštní druh velmi strých víl, jako připomínka dávných časů. Někteří čarodějové je zařazují mezi nižší Daoine-Maithe, což je jen teorie. Jsou mrchožrouti s pařáty k trhání masa, hlavou krkavce a tělem člověka, obvykle opeření na různých místech těla. Je známo, že umí pískat tak, že napodobí hudební nástroje podle své preference, obzvláště oblíbené jsou housle. Není známo, jaký má tato schopnost účel, nejspíš žádný. Existují legendy o unesených dětech, které corvus-slaugh vychoval jako vlastní, protože se sami nemohou rozmnožovat, unesené děti se později stali sami tímto druhem. 

Golem

(muži i ženy), unseelie

Obří víly z kamení, jsou velcí až dvanáct metrů. Soukromí, vyhýbají se společnosti ostatních víl a jejich dvůr je dobře ukrytý v horách. Obvykle jsou mírumilovní a s lidmi ani nemluví. Podle pověstí mají schopnost plnit přání, což je nejspíš jen legenda. Živí se kamením, zvláštní poddruh žije v pouštích, dvakrát větší i agresivnější, milují lidské maso.

Cucui

(samci i samice), seelie i unseelie

Nižsí forma toho, co známe jako Aos Sí, jednoduše jsou to nižší víly překřížené tak, že nejdou poznat jejih přesní předci a často vykazují náhodné fyzické znaky, protože genetika nižších víl je nestálejší a prapodivnější než nižších. Asi třetina těchto stvoření je neplodných, inteligencí se značně liší od jedince k jedinci.

Fugos

(bez pohlaví), unseelie

Fugos je oživlý kostlivec, tedy je z kostí mrtvých fae. Je oživený díky symbiotickým houbám s velkou magickou unseelie polaritou a proto žije jen v unseelie vílích kostech, houby nepreferují konkrétní druhy víl. Díky jejich magické polaritě oživují kostlivce, kteří jim pomáhají při rozmnožování, rozsévání jejich výtrusů po okolí. Tato houba je zákonem ustanovené jako nelegální zboží, nesmí být držena nebo obchodována. Nebezpečnost těchto tvorů se liší podle konkrétní víly a jejích vlastností a schopností, jako například schopnost ovládat živly nebo její povahou, která určuje zda je fugos k lidem a ostatním vílám přátelký.

Gremlin

(samci i samice), seelie
Gremlinové je druh vílích opic se zadními nohy delšími než přední, třemi ocasy z nichž dva jakou chápavé a díky nim se ladně pohybují po stromech. Třetí je ocas škorpiona s jedovým ostnem. Inteligencí se blíží šimpanzům, mají několik řad zubů, které jsou podobně jako u varanů jedovaté díky bakteriím. Gremlinové jsou masožrouti, loví ve smečkách, případně se živí jako mrchožrouti.

Gremlin-feeorin
Poddruh gremlinů vzniklý křížením s jejich dnes již vyhynulým druhem modrých opic feeorinů, které paradoxně gremlinové vyhubili, jako více prominentní druh. Jsou zajímaví svou skupinovou psychologií, celá smečka má jen jednu mysl a jen jeden zdroj energie, který vstupuje do jejich těl, takže jsou v podstatě jeden organizmus, díky tomu jsou mnohem nebezpeční než obyčejní gremlinové.

Hyldemorder

(bez pohlaví) unseelie

Druh ducha, který posedá staré stromy, protože stromy v Broceliande s jejich stářím nabírají na své moci a z nich se potom staví oltáře a pálí obřadní ohně. Hyldemorder takový starý strom posedne a žije v něm, což je pro tento strom prospěšné ne tak pro jeho okolí. Strom se stává nebezpečných, šeptá v mysli lidí tichá proroctví, která nedávaji smysl, láká je k sobě a potě je napíchne větveni a chytí kořeny, živí se jejich krví. Avšak seelie nymfy jsou známé tím, že Hyldemorder využívají jako zkoušku dospělosti pro mladé víly, které musí přežít jeho útok. Prý vysávání krve způsobuje oběti rozkož a krásné vize, které člověka změní.

Fomorian

(samice i samci), seelie i unseelie

Fomorian je souhrnný název pro mořská monstra, někdy jsou tak poněkud nelichotivě označovány dvory v Nowharii. V bitvě Mag Itha bojoval král Perlového dvora Cichol Gricenchos spolu se Scyllou proti králi Partholonovi, když se Cichol pokoušel vybojovat Sluneční dvůr a potopit ho pod hladinu, což se mu nakonec povedlo a část dvora byla odtržena a přesunuta k Perlovému dvoru hluboko v Nowherii. Partholon nakonec zvítězil a Cichola Gricenshose nechal popravit.

 • Kraken (unseelie) je obří chobotnice, jedna z posledních Daoine-Maithe ve Férijské zemi. Za dávných časů byl manželem Tsovinar a velitelky mořského vojska.
 • Uilebheist (unseelie) je mořské mosntrum a zároveň jeden z nižších Daoine-Maithe, kteří ještě přežívají ve Férijské zemi. Má osm hlav a dokáže chrlit oheň, který magicky hoří i pod vodou a je velmi horký. V dávnýc dobách obýval vody v Irsku, ale teď žije hluboko v Nowharii, je samotářský a nespolupracuje s žádným z dvorů.
 • Mimogame (unseelie) obří želva, která je prý jedním z nejstarších tvorů Férijské země, někteří spekulují že patří mezi nižší Tuath Dé Danann. Byla vytvořena jako monstrum, které mělo bojovat za Einganu, mořského hada. Zklamaná svým výtvorem ho svrhla do hluboko Nowharie, hluboko do labyrintu jeskyní. On však přežil tisíce let v těchto jeskyních, než se dostal na hladinu. Je tedy jedním z mála tvorů pamatující si na první víly, dávno před tím, než se ustálila realita Férie, než byl svět zlomen a do Férijské země se dá dostat jen přes vyšlapané cesty. Nikdo neví, kde přebývá, snaží se ukrýt v hlubinách. 
 • Charybda (seelie) pochází ze starověkého Řecka, není známo jak přesně vznikla, někdo tvrdí, že je dcerou Scylly a Uilebheista. Je to mořská obluda žijící během antických dob v Messinské úžině, předtím než byl svět plně rozdělen od Férije a tyto tvorové se přesunuli do Nowharie. Charybda je docela mírumilovné monstrum, které nevyhledává příliš konflikty, narozdíl od Scylly nebo Krakena, nikdy se aktivně neúčastnila válek. Dvakrát za den vypije vodu, tak že v obřích jeskynních Nowharie, které vypadají jako moře, polovina hladiny klesne a otevře nové cesty. 
 • Scylla (seelie) je mořská obluda s dvanácti nohama a šesti hlavami, žije na suchu v jeskynních komplexech a dýchá vzduch. Je velmi nebezpečná a ráda potápí lodě a žere plavce. Dříve před tisíci lety pobývala u Sicílie, kde byla nebezpečná obchodním lodím.

Yaksha

(muži i ženy), seelies

Yakshové žijí v horách ve kterých hloubí své paláce, jsou citliví na světlo. Vypadají jako kostlivci s parožím, mají velmi neobvyklé barvy očí bez zorniček, na hlavách jim rostou rohy různých velikostí a podob. Jsou velmi hubení, vypadají jako kostlivci. Rohy jsou v jejich kultuře ukazatelem krásy. Podle popisu by se mohli zdát odpudiví, ale jsou velmi elegantní a výborní tanečníci. Dorozumívají se zpěvem, nemohou normálně mluvit a jejich jazyk je velmi obtížný na naučení. 

Vodianoi/Vodník

(muži), seelies

Obojživelné víly bez nosu s dýchacím ústrojím na krku, mají slizkou kůži, šedavé či nazelenalé barvy, dvojitá víčka, jsou hubení a celkově docela nevzhlední, obvykle s černými či světlými vlasy, vyjímečně rezavými. Živí se dušemi utonulých, které topí, poté co je nalákají na bludičku. Bludička je duše, kterou vypustí nad hladinu, aby lákala další pocestné do vody.

2016 - 2024 © Shadowhunters RPG

Přihlaste se

nebo    

Forgot your details?

Vytvořit postavu

Leave the field below empty!