Registrace

Prosíme, pečlivě si vše rozbalte a přečtěte,
šetříte čas nejenom nám, ale především sobě.

Chybné registrace nebudou schváleny!

1.

 • Jelikož jsme komunita, registraci nedoporučujeme hráčům mladším 15 let.
 • Vulgarity omezujte a jestliže je hra vyžaduje, tak cenzurujte.
 • Nikomu nevyhrožujte, neohrožujte, nenapadejte – ať už z legrace, či rétoricky.
 • Chceme zde vytvořit bezpečné prostředí, kde se všichni budeme navzájem respektovat.

Berte prosím na vědomí, že se nacházíme na internetu a ani my nevíme, kdo sedí na druhé straně. 
Proto prosíme, nesdělujte citlivé údaje a informace nikomu z hráčů, jestliže se neznáte důvěrně.

Pokud shledáme, že porušujete výše, či níže uvedené výsady, či jinak narušujete komunitu,
administrátor si vyhrazuje právo vás vyloučit.

Mustr psaní příspěvků máme jednotný a tudíž neakceptujeme jiný.  

 • Myšlenky – co se postavě honí hlavou – píšeme mezi lomítka – // 
  Př.:  /Tyhle šaty se mi vůbec nelíbí, ale nic jí říkat nebudu./
 • Pohyb *emote* – co postava právě dělá – píšeme ve 3. osobě mezi hvězdičky – **
  Př.: *Sedá si do křesla a přehazuje si vlasy přes rameno.*
 • Řeč – co postava říká – nijak neohraničujeme.

Příklad správně napsaného RPG příspěvku:
*Vchází do jídelny, prohlíží si zdobené stěny a volně kráčí po prostoru s rukama založenýma v bocích.* /Páni, to jsou úžasné obrazy, zajímalo by mě, kdo je autorem./ *Najednou slyší kroky ve vedlejší místnosti a mírně se sebou trhne.* Je tu někdo? *Špitne do prázdné místnosti a rozebíhá se za zvukem.*

————————————————————————————————————————————————–

 • TELEPORT
  Můžete hrát současně pouze na jednom místě (místnosti).

 • POŘADÍ
  Při psaní příspěvků dodržujte pořadí v místnosti, všechny postavy musí dostat prostor zareagovat. Pokud počet postav v místnosti přesáhne číslo 5, pak pořadí dodržujte pouze s těmi postavami, se kterými jste v interakci.

 • ČAS
  V našem herním světě plyne čas stejně jako v realitě. Veškerý děj se samozřejmě nemůže odehrávat v čase postů, jelikož postavy nečekají na odpověď 10-20 minut, než hráč odešle příspěvek. Orientujeme se však reálným datem a zkoušíme hry dohrát co nejdříve, abychom neblokovali místnosti jiným hráčům. 

 • STALKOVÁNÍ
  Pokud v místnosti probíhá hra, vstupujte pouze tehdy, chcete-li za postavu hrát. Příchod a odchod musíte zaznamenat v příspěvku! 
 • PRAVIDLO MARY SUE
  I když vymýšlíme fiktivní postavy, snažíme se je příblížit co nejvíce k lidem. Nejsou nejkrásnější nebo nejchytřejší.  Přidejte proto k vaší postavě nějaké nedokonalosti a záporné vlastnosti. Nepište také, že je vaše postava úžasná, krásná – to jsou subjektivní pocity, které může každý vnímat jinak. Pište charakteristiku objektivně, popisujte fakta.

 • KŘIŠŤÁLOVÁ STĚNA (KS)
  Vaše postava nejste vy. Neví, co se děje, dokud to sama neobjeví.
  Ve hře vystupujete čistě za její charakter, který si předem vytvoříte dle pravidel. Pokud máte špatnou náladu, nepřenáší se automaticky na postavu. Pokud nevycházíte s určitým hráčem, nemusí se vzájemné antipatie vázat na vaše postavy. To platí i v opačném případě. Všechny postavy se nemohou přátelit, hra by byla jinak jednotvárná.

 • METAGAMING
  Nikdy nesmíte rozhodovat za postavu druhého hráče. Není také vhodné napsat, že postava dá někomu facku a odejde. Nepřehánějte to s interakcemi a nechte druhé straně čas na reakci. Pokud vejdete do místnosti, a jsou tam postavy jiné, reagujte na poslední příspěvek každé z nich. Rovněž se nepouštějte do větších interakcích, pokud víte, že musíte ze hry brzy odejít.

 • MULTIGAMING
  Můžete hrát pouze za DVĚ postavy. Potřebujeme vědět, které postavy mají jednoho majitele. Hlaste své postavy včas, než si vás ověříme dle IP. Třetí postava je povolena v případě, kdy obě vaše současné postavy dosáhnou hodnosti Řadového kněze.

 • NÁSTĚNKA
  Není herní místnost. Je místem aktualit a rovněž místem, kde může hráč dobrovolně psát vyprávění, či úvahy z pohledu své postavy – je to dobrovolná možnost pro ty, co chtějí děj své postavy rozvíjet sami, čili i mimo hry s ostatními postavami. Pozor na multigaming. Můžete se v nástěnce zmínit o postavě jiného hráče pouze v případě, kdy se s ním vaše postava setkala, nebo pokud jste na společné nástěnce domluveni.

 • UMĚLÉ REÁLIE
  Reálie, které nebyly za postavy odehrané, nýbrž domluvené mezi hráči.
  Nezakazujeme je, ale rádi je také nevidíme. Nástěnky jsou také od toho, aby se zaznamenaly věci, které nelze odehrávat. Reálie, které nejsou odehrané, nebo vypsané na nástěnce, pro nás NEEXISTUJÍ, pokud o nich nejsme informováni jinak. (Stačí jen hodit echo na podporu.)

 • KOPÍROVÁNÍ KNIH, SERIÁLU A FILMU
  Je zde opravdu zakázáno. Nemůžete si registrovat Clary Fairchild ani Magnuse a další. Vymýšlejte vlastní, originální postavy. Postavy nesmí mít jména z knižní předlohy, ale můžete použít FACECLAIM z filmu či seriálu.

 • ZABÍJENÍ CIZÍCH POSTAV
  Přísně zakázáno. Pouze po domluvě s dotyčným hráčem postavy a Vypravěčem. Jediný, kdo má právo zabít postavu bez domluvy, je Vypravěč.

  POZOR! POSTAVĚ STÁLE MŮŽE HROZIT SMRT
  V případech, kdy lovec stínů pojmenuje své ostří Raziel, upír vyleze na ulice za světla, porušuje se Studený mír nebo Dohody aj. Zkrátka, když se postava chová destruktivně, tak ji jejím chováním zabijete. Jsme benevolentní, ale musíme zachovávat reálie. Pokud vaše postava riskuje život, berte na vědomí, že není chráněna žádným pravidlem, které ji neumožňuje zabít.

Stručná historie knižní předlohy

Knižní předloha; text může obsahovat rozuzlení zápletky, či vyzrazení děje!

Říká se, že úplně první rasou na zemi byli andělé a lidé (civilové), a to několik tisíc let před naším letopočtem. Prvními démony se stali padlí andělé Sammael, Lucifer, Azazel, kteří se hrubě provinili proti nebeským zákonům. Výjimkou je pouze Lilith, první žena Adamova, která byla vyhnána z Rajské zahrady do Edomu, jelikož nechtěla poslouchat a podrobit se svým povinnostem. Se Sammaelem povolávala démony z cizích dimenzích do našeho světa, čímž společně zapřičinili vznik nových ras. Potomci andělů a démonů jsou víly, které jsou z podsvěťanů nejstarší rasou. Jelikož se andělé na Zemi později tolik nevyskytovaly, dnes už snad neexistuje žádná víla, která by byla přímým potomkem anděla a démona. Další vzniklou rasou jsou čarodějové, kteří jsou potomci démonů a civilů.

Sammael a Lilith společně kolem roku 1000 n. l.  provedli velmi silný démonický rituál, který mohl být proveden pouze jednou a nikdy znovu. Rituál ovlivnil Pandemonium, hlavní město Prázdna (v originále The Void) – démonického světa, a masivně posílil veškerou odolnost démonů vůči toxicitě světa lidí, jakož i drasticky oslabil hranice chránící svět před Prázdnem a vytvořil v nich trhliny. Démoni pronikali a stále pronikají do našeho světa a pohlcují život. Tato událost se stala známou jako Vpád (v originále The Incursion), začátek období rozsáhlé invaze démonů do našeho světa.

Křižák Jonathan Shadowhunter putoval do Konstantinopole a na území hranic dnešního Německa a Francie požádal čaroděje, aby vyvolal anděla Raziela, který se jim následně zjevil. Jonathan prosil o sílu a nástroje bojovat s démony, kteří ještě dnes vlivem Vpádu pronikají do tohoto světa. Raziel viděl jeho čisté úmysly a smíchal svou krev v Poháru, který dal vypít Jonathanovi a jeho společníkům, která je posílila andělskou silou. Tak vznikla nová rasa, rasa nefilim, napůl lidé a napůl andělé. Po Jonathanovi přijali jeho příjmení a říkají si lovci stínů (orig. Shadowhuters).

Kdy a odkud se vzali vlkodlaci, to nikdo neví. Ví se však, že jsou oběťmi démonické infekce, která je přeměňuje v démonicky silné a nebezpečné bytosti, údajně vzdáleně spjaté s démonem Hellhound. Stejně tak i upíři jsou oběťmi démonické infekce, ta jejich tělo přeměňuje na nemrtvého tvora živícího se sáním krve. Na rozdíl od lykantropů je však známo, že vznikli při krvavém rituálu v roce 1444, kdy dal Vlad III. v Rumunsku napíchnout hlavy vojenských zajatců na kopí.

Od té doby proběhlo mnoho konfliktů, ovšem v posledních letech náš svět nejdůrazněji ovlivnil Valentine Morgenstern se svým synem Jonathanem Sebastianem Morgensternem a Kruhem, což bylo uskupení jeho věrných fanatiků, kteří věřili, že podsvěťané mají démonickou podstatu a je třeba je likvidovat podobně jako démony. V roce 2007 proběhly dvě války; válka Nástrojů smrti a Temná válka, ve které byli oba Morgensterni poraženi. Za to, že se víly během války staly spojenci Kruhu, Spolek nastolil Studený mír (orig. Cold peace). Víly pozbyly křeslo v Radě, musely složit zbraně a platit válečné reparace.  Znamenalo to však mnohem víc, neboť se ocitly na okraji společnosti. Nikdo s nimi nesměl promluvit bez svolení Spolku a potomci/kříženci víl a jiných ras byli vyhnáni od svých rodin do exilu.Historie našeho RPG

V roce 2016 se víly vzbouřily proti Studenému míru a suverenitě nefilim, odmítly platit reparace a pozbyly svá práva v lidském světě. Zimní dvůr, vedený královnou Carminou, zahájil válku pomocí zmutovaných démonů, podsvětí a mutantů, což způsobilo chaos a povstání proti Spolku. Povstáníse dotklo i nefilim, kteří viděli zkorumpovanost Spolku, a postavili se proti němu. Válka skončila tím, že se víly a Zimní dvůr podřídily novým podmínkám a byl uznán nový vládce Zimního dvora. O rok později byl vydán dodatečný zákon pro registraci podsvětí, ale nebyl implementován kvůli pandemii COVID-19. V roce 2020 se objevila démonická nákaza známá lidem jako COVID-19, po níž se začalo objevovat větší množství světlomilců, následovalo spiknutí a osobní pomsta čarodějnice Leazar, která svými činy podnítila vyvolání démonů Asmodea a Haurea. V roce 2021 vedly občanské nepokoje k útoku na Kapitol poté, co byl zvolen nový prezident. Leazar tehdy podnikla únos a vzbouřila proti sobě tři rasy. Lov na démona Haurea byl neúspěšný a dokonce se mu podařilo stáhnout s sebou do Pekla další dva čaroděje.

UPOZORNĚNÍ: 
Naše RPG volně navazuje na knihy Pekelné stroje a Nástroje smrti, avšak neobjevují se zde postavy z knih a vytváříme zde úplně nový příběh. Též jsme si vědomi, že se později nebude děj RPG shodovat s nějakými fakty z knih, které v ČR teprve vyjdou, ale to není naše chyba. Toto jsou platné reálie podle nichž se musíte řídit.Úmluva

Úmluva je zákon, který chrání Spolek. Poskytuje pravidla chování pro lovce stínů a podsvětský svět. Úmluva chrání práva lovců prosazující civilizované vztahy mezi Spolkem, Podsvětem a světským světem, a také chrání práva podsvěťanů. Je to také smlouva, která zaručuje, že Stínový svět zůstává skryt ze světského světa. Dohoda dále rozvíjí právní systém lovců stínů. Nefilim jsou, především ve Světě stínů, strážci míru, a tudíž také Zákona. Zákon – naše Úmluva s Razielem – stanovuje, co spadá do našich pravomocí, jak máme porušení Zákona trestat a jaká pravidla musíme sami dodržovat při styku s civily, podsvěťany a ostatními lovci stínů.

Dohody

Tato smlouva funguje jako dodatek ke Úmluvě. Byla dohodnutá jako zákon celku Stínového světa, který určuje, jak se lovci a podsvěťané vzájemně setkávají s civily, stejně jako s právy, povinnostmi každé rasy a omezeními. S Úmluvou podsvěťané také v míru s Dohodami souhlasí se stejnou přísahou, že nikdy neodhalí pravdu Stínového světa civilům. Ačkoli tyto Dohody udržují obě strany na dobré úrovni, aby se mezi nimi zabránilo krvelačným masakrům, chladné nepřátelství je zcela pro ně nevyhnutelné. Dohody jsou revidovány a podepsány každých patnáct let zástupci nefilim a všech podsvěťanů v Síni Dohod v Alicante. Nicméně, po Temné válce a ve světle Studeného míru, jsou víly z podepsání Dohod vyloučeny.ZÁKON A PODSVĚŤANÉ

Podpisem Dohod se podsvěťané dobrovolně zavazují k dodržování Zákona Úmluvy. Podsvěťané by měli své konflikty řešit interně, bez zasahování lovců stínů, s výjimkou situací, kdy je problém příliš vážný nebo se dotýká jiných částí podsvěta či světa lidí. Podsvěťané také mají právo na své zvyky – vlkodlaci například mohou bojovat na život a na smrt o kontrolu nad smečkou. Lovci stínů je nemohou chránit před možnými porušeními civilských zákonů, ale zároveň tato úmrtí nepovažují za vraždu ve znění našeho Zákona. 

ZÁKON A CIVILOVÉ

Na civily se Zákon Úmluvy nevztahuje. Civilové nepatří mezi signatáře Dohod a o existenci lovci stínů a vůbec celého Světa stínů ví jen hrstka z nich. Ani zločiny členů démonských kultů se nemohou trestat dle Zákona, neboť dotyční si zahrávají se silami, které přesahují jejich chápání. Tyto kulty lze snadno rozpustit dopadením uctívaného démona.

SVĚTOVÉ VZTAHY 

Zatímco lovci stínů žijící v Idris nespadají pod žádnou světskou autoritu, která je obklopuje, jsou stále lidmi a občany zemí v jiných částech světa mimo Idris a podléhají jejich zákonům. Vedle toho mají aliance s různými vládami na světě, se kterými spolupracují, a to včetně různých institucí, kde podsvěťané a výjimečně pověření civilové se Zrakem pomáhají zakrývat stopy po stínovém světě, jestliže se mu podaří překonat iluzi. V Londýně kupříkladu monarchie platila tajným strážcům – lovcům, aby drželi jejich království v bezpečí od démonů a jiných hrozeb. V USA jsou ministerstvo války a ministerstvo spravedlnosti oba partneři s lovci stínů.

2.

Census

 • Každá rasa má v populaci své procentuální zastoupení, kterému se snažíme pomocí Censu přiblížit. A proto jsou některé rasy pro registraci nových postav dočasně uzavřeny.

 • Census je vždy aktuální, a proto pokud je nějaká rasa označena červeně, prosíme, neregistrujte ji. 
  Takové registrace budou automaticky mazány.


 • Nezoufejte však,  v průběhu hry je možné, že se rasy uvolní – lze si poté registrovat druhou postavu. Nováčkům doporučujeme registraci méně náročných ras (civil, upír, vlkodlak).

Nefilim

Civilové

Čarodějové

Vlkodlaci

Upíři

Víly


Celkem

7

4

5

8

6

5


35

4

8

3

4

5

5


29

0

0

0

0

0

0


0

Červeně vyznačené mají dočasně naplněnou kapacitu.

3.

Výběr rasy

Každá rasa má v populaci své procentuální zastoupení, kterému se snažíme pomocí Censu přiblížit.
A proto jsou některé rasy pro registraci nových postav dočasně uzavřeny.

3.

Faceclaim

 • Faceclaim – (zkrat. “FC”) – termín používaný v roleplay pro fyzickou osobu (často herec, model, známá osobnost), která propůjčuje tvář vaší smyšlené postavě.

A


Abbey Lee Kershaw, Adelaide Kane, Alex Pettyfer, Alba Roman, Aabria Iyengar, Adam Demos, Andrew VanWyngarden, Aaron Taylor-Jonson, Adele Haenel

B


Bella Ibrahim, Bridget Satterlee, Bill Skarsgård, Blake Lively, Bogdana Kadritskaya, Bug Bites, Ben Barnes, Booboo Stewart, Ben Goldwasser, Brendon Urie

C


Cole Sprouse, Cooper Noriega, Charlie Hunnam, Colton Haynes, Colm Feore, Clara Galle, Charithra Chandran, Cameron Boyce

D


Devin Paisley, Dominic Sherwood, Dove Cameron, Drew Ray Tanner, Dylan O´Brien, Daveigh Chase, Damiano David, Devery Jacobs, Danielle Rose Russell

E


Elle Fanning, Emilia Clarke, Emeraude Toubia, Eiza González, Emily Rudd, Emma Stone

F


Freya Allan, Freddy Carter, Frankie Miles

G


Gavin Leatherwood, Gauge Burek, Gigi Hadid, Giulio Berruti 

H


Harry Styles, Hale Appleman, Hande Erçel, Hunter S. Thompson, Hailee Steinfeld, Hugh Jackman

I


Ian Somerhalder, Iñaki Godoy, Ingrid Behague, Ivylyn Nickel

J


Janis Danner, Jodelle Ferland, Jon Kortajarena, Jasper Kerkdijk, Jaco van den Hoven, Jared Padalecki, Josha Stradowski, Josie D Numa, Josh Hutcherson, Julianne Moore, Jeff Ward

K


Katherine McNamara, Kate Winslet, Kelsey Chow, Kelly Gale, Kaya Scodelario

L


Louis Hofmann, Louis Partridge

M


Madeline Ford, Mai Shiraishi, María Palm, Madelyn Cline, Mary Navarro, Misha Collins, Marie Avgeropoulos, Maggie Lindemann, Matt Bomer, Margarita Masliakova

N


Nicole Kruszyńska, Nyakim Gatwetch, Nicoletta Kudryashev

O


Oleg Sheps

P


Pedro Aurelian, Philippine Urvois, Poppy Drayton

R


Ryu Jun-Yeol

S


Sabrina Carpenter, Shailene Woodley, Sebastian Stan, Saoirse Ronan, Sofia Carson, Sophia Lillis

T


Toby Stephens, Tyler Hoechlin, Timothée Chalamet, Tinsel Korey, Tom Busson, Taika Waititi, Teagan Croft, Tijana Vimic, Tanya Uraeva

V


Victoria Moroles, Valorie Curry, Victoria de Angelis

W


Willem De Schryver, Wolfgang Novogratz

Z


Zoe Saldana, Zoë Kravitz, Zach McGowan

4.

Registrační formulář

Prosíme vás o zálohování profilu před odesláním v případě špatného internetového připojení. Pokud máte potíže, napište nám na e-mail: info@shadowhunters.online

5.

FAQ

Vaše postava po odeslání registrace čeká na kontrolu a schválení administrátorem. Proto je nezbytně nutné, abyste kontrolovali své zprávy u účtu postavy – a byli tak k zastižení kvůli případný opravám.

Někdy do hodiny, jindy to trvá pár dnů. Většinou do dvou dnů vás administrátoři budou kontaktovat ohledně vaší registrace, zda byla schválená, či nikoli. Pokud ne, obraťte se prosím na e-mail info@shadowhunters.online

Než budete schváleni; můžete se již přihlásit a popovídat s ostatními hráči v NonRPG chatu v sekci New York. Také si můžete profil různě upravovat, přidat fotografie postavy, její dovednosti a tak podobně. Naši hráči vám na NonRPG chatu určitě velmi rádi poradí a někdy to může urychlit vaše schválení.

Nevadí. 🙂 Máme spoustu slovenských hráčů, budete se tu cítit jako doma.

2016 - 2024 © Shadowhunters RPG

Přihlaste se

nebo    

Forgot your details?

Vytvořit postavu

Leave the field below empty!