Runy

Charakteristika

Runy, také známé jako znamení, jsou symboly, které propůjčují nefilim a někdy i jiným bytostem nadpřirozené schopnosti. Existují dva druhy run – démonické a andělské. Anděl Raziel dal lovcům stínů komplexní sadu andělských run, díky kterým mají nadlidské schopnosti. Runy jsou vypalovány lovcům stínů na kůži za pomocí stél, které jsou jedním z nejobvyklejších nástrojů při boji s démony. Runy byly dány první generaci lovců stínů andělem Razielem, aby jim pomohly v boji s démony, což bylo přání Jonathana, Lovce stínů. Každá runa je zaznamenaná v knize Úmluvy a stejně tak v Šedé knize. Kopie knihy jsou vytvořené jen vzácně, protože každá kniha musí být speciálně vyrobena, obyčejný papír se totiž při nanesení run vznítí.. 

Znalost

Zatímco existují i jiné runy, lovci stínů mohou používat jen ty zapsané v Šedé knize. Démonické runy užívané čaroději jsou jim Zákonem zakázány a také nebudou fungovat, kvůli andělské krvi lovců stínů. Pouze nejběžnější runy jsou pojmenovány svými pravými názvy, u ostatních se užívá popisný název podle jejich efektu. Pravá jména run jsou v nebeském jazyku, tyto názvy run jsou jediná slova tohoto jazyka, které lidé znají. Existují také velmi silné runy, které jsou přístupné pouze mlčenlivým bratrům a železným sestrám. Tyto runy se nacházejí ve skryté části Šedé knihy.

Užití

Runy způsobují mírnou bolest a pálení, většina však nezpůsobuje žádnou trvalou újmu na lovci stínů. Když mladý lovec stínů začíná svůj výcvik, obvykle mezi desátým a dvanáctým rokem, obdrží svoji první runu. Zatímco první runa pro většinu lovců stínů je runa Zraku, může být volba změněna za zvláštních okolností. Obvykle jsou svou první runou označeni během rituálu prováděného mlčenlivými bratry. Některé runy mohou být použity i na fyzické předměty, díky čemuž předmět získá různé schopnosti. Mnoho takových run je umístěných na zbraních lovců stínů, aby zabránily hojení ran zraněných démonů. Jiné se užívají k zamykání a odemykání dveří, zakládání ohně a mnoho dalších. Runy jsou to, co dělá nefilim odlišné od obyčejných lidí, protože jsou to jediné bytosti schopné nosit andělské runy. Když jsou aplikovány na kůži civilů, mohou způsobit šílenství. Podsvěťany pouze spálí. Výjimkou je runa Aliance, která je navržena tak, aby byla aplikována na lovce stínů a podsvěťana. 
Runy jsou nedílnou součástí identity jednotlivce jako lovce stínů. Pokud nefilim provede tak závažné zločiny, že je odsouzen k vyhoštění ze společnosti lovců stínů, nebo pokud se sám rozhodne tuto společnost opustit, je zbaven run v nesnesitelně bolestivém procesu. Zatímco tento proces obvykle změní lovce stínů na civila, Spolek dříve měnil bývalého nefilim v Zavrženého, jako formu trestu. Ačkoliv většina run má velikou sílu, existují i takové, které se užívají čistě symbolicky: Například runa Lásky, symbolizuje vztah dvou lidí a nemůže vytvořit skutečné pocity. Stejně tak runa Smutku, nemůže zeslabit pocit ztráty, ale slouží ke cti mrtvému a jako vyjádření smutku. Některé runy jsou nakresleny dohromady a jiné mohou být předkresleny a dokončeny, když je nefilim chce aktivovat. Síla a účinnost runy se zakládá na talentu lovců stínů a souvisí s tlakem působícím na kůži a přesnosti vykreslení runy. Špatně nekreslené runy nemají žádné účinky. Stejně tak použití stély na kreslení náhodných symbolů, či psaní, nemá žádné účinky, jen způsobuje pocit ledového pálení na kůži. Účinnost run závisí na jejich umístění, čím blíže je runa k srdci, tím je silnější. Některé runy se umisťují záměrně na ruce a nohy, protože mají působit na konkrétní oblast. Síla vyvinutá na stélu při nanášení runy je také faktorem, při efektivitě, čím větší tlak, tím větší síla a také bolest, runa také vydrží působit déle. Kromě toho jsou runy nanesené jedním z parabatai na druhého silnější a existují takové runy, které mohou použít pouze parabatai. 

Životnost

Čerstvě nanesené runy jsou černé. Některé runy kreslené na objekty mají různé barvy například červená, zlatá, zelená nebo stříbrná. Mnoho run je pouze dočasných a časem jejich účinek slábne, tyto runy téměř vždy zanechají slabou jizvu na kůži nefilim. Vyčerpaná runa by musela být znovu nanesena, aby se její účinek obnovil, jizvy po runách nemají žádnou moc. Jiné runy, jako runa Zraku, Parabatai, Slibu, Loajality, Mnemosyne či runy manželství, jsou trvalé a nevyblednou a nestále působí na lovce stínů. V případě svatebních run, i když jsou trvalé, mohou být rozbité na polovinu ve velmi bolestivém procesu. Stejně tak u run parabatai, které vyblednou v případě smrti nebo zlomení runy, které je mnohem bolestivější než přetržení runy manželství, což se děje když se někdo stane mlčenlivým bratrem nebo železnou sestrou.

Rezistence

Navzdory vrozené schopnosti většiny lovců stínů nosit runy, několik málo jedinců, jsou vůči nim rezistentní. Pro některé nefilim může být nanesení andělských znamení jenom trochu bolestivější než pro jiné. Tělo některých lovců stínů může úplně odmítnout první runu, což vede k šoku nebo šílenství, které jim působí nesnesitelnou bolest a utrpení. Jen odstranění runy, nebo její přeříznutí může nefilim, kteří jsou rezistentní, zachránit život a zbavit je smrtelné horečky. Již nemohou nosit žádné další runy, jejich rodiny takové nefilim často odmítnou, a ti žijí po zbytek života jako civilové. Horečka při odmítnutí runy může trvat blíže neurčitelnou dobu (dny, týdny, měsíce), někdy vede k úmrtí lovce stínů, pokud ji však přežije s neporušenou runou, může dál nosit runy a pokračovat ve výcviku lovce stínů.

2016 - 2024 © Shadowhunters RPG

Přihlaste se

nebo    

Forgot your details?

Vytvořit postavu

Leave the field below empty!