Víly

Charakteristika

Považují se za lidi s dušemi, ale o sobě a svém původu ví méně, než samotní démoni. I přesto jsou považováni za podsvěťany. Jejich označení Fae je odvozeno od toho, že pocházejí z Férské země, která je jejich domovem. Nepodepisuj s Feria žádné smlouvy a neuzavírej žádné dohody. Víly rády sjednávají, ale pouze pokud jsou si jisté svým jasným vítězstvím. Nejez a nepij nic, co ti fae nabídne a nikdy s nimi nechoď na jejich oslavy a nevěř představám, které ti vykreslí. Nečekej přímé odpovědi na přímé otázky. Feria ti vždy slíbí, ale výsledek není takový, jako bys očekával. Budou se tě přesvědčovat, že jsou dobří a jiní, ale je to jen divadélko. Víly jsou původně děti démonů a andělů a nedá se o nich říci, že by byly morálně spřízněné s některým z rodičů. Takže se neřídí ani morálními zásadami nebe a ani pekla – jsou směsí dobra a zla. Kvůli faktu, že se andělé na zemi už moc nevyskytují, jsou dnešní víly spíše potomci jiných víl, ale pro vílu je velmi těžké zplodit a donosit dítě. Žijí velmi dlouho a s přibývajícím věkem jsou mnohem mocnější a vychytralejší. Říká se, že víly mají andělský vzhled a démonskou povahu. Mají světlou pleť, které může být zbarvená i do pastelové modré, žluté, fialové, perleťové či jiných barev.  Jejich oděv může být tvořen z květů a jiné zeleně. Jde o atraktivní stvoření plné barev a zvlášť zajímavé jsou jejich oči, které často bývají ,,čisté jako sklo.” Víly, které jsou blíže královskému dvoru jako králové, královny, rytíři či jiné víly se podobají lidem a jediné, co je může lišit, jsou špičaté uši či jinými nepatrnými prvky. Jiné druhy víl, které jsou dvoru vzdálenější, nemusí mít lidský vzhled (jednorožci, mořské panny, skřítci apod.). Některé víly mohou mít dokonce křídla, která jsou prý důsledkem andělské krve. Nejsou však tak velká a silná jako ta andělská, jde spíše o křídla podobná motýlím.

Vznik a historie

Éra Tuath de Dannan a Daoine Mathe

10 000 př. n. l. Se udála Nebeská válka a vyhnání Satana spolu s vytvořením nových démonů, což zapříčinilo konec Doby ledové. Válka trvala dva tisíce let,  byla potopena Atlantida a vzniklo Černé moře. Ovšem během této doby došlo také ke křížení démonů s anděly a vzniku Tuath De Dannan. 7 000 př.n.l. tito Tuath de Dannan vytvořili čtyři města Gorias, Falias, Finias a Murias, města plná drahokamů, zlata a stříbra, došlo k mnoha válkám s čaroději, válka o tato města trvala celé generace, poté se svět zlomil, města se propadla do nové země známé jako Feria. Aby je Tuath De Dannan ochránili od čarodějů.

Tuath de Dannan vytvořili celou Feriji Slunce i Měsíc, vysvitli nad novou zemí v zákrutě reality, která ji odděluje od zbytku světa. Avšak mnoho míst bylo s Férijí propojených a tak vznikali báje a pověsti o událostech v této realitě. Ztracená města, tak se jim říká, ztratila se nadobro při válce Tuath De Dannan a jejich služebníků Daoine-Maithe, kteří jim už nechtěli sloužit, tak vznikla občanská válka a města i s Tuath De Dannan někam zmizela a už je nikdo nespatřil. Daoine-Maithe se více angažovali v lidské kultuře a objevují se v legendách jako mocné bytosti, či bohové různých kultur. Často jsou v různých bájích různých kultur zapsány války mezi Daoine-Maithe nebo čaroději. Daoine-Maithe začali degenerovat z přílišného křížení s lidmi a vzešli z jejich spojení moderní víly.

Éra Sídhe

2 000 př.n.l. končí doba Daoine-Maithe, kteří po válce s Čaroději z Egypta zmizeli, předpokládá se, že se vyčerpali a až na několik výjimek se rozplynuli v duchy přírody, kteří ovlivňují Fériji. 

Nastala doba Sídhe, na okraji této polarity vznikla veliká seelie i unseelie říše známá jako Axis Mundi. Ten obsahoval mnoho provincií jako Ulster, Connacht, Munster, Leinster, byli největší provincie. Dále Ui Néill, Argialla, Dyfed a Celliwig, malý dvůr přetrvávající do dnes. Tato říše zanikla, když se země změnila a polarita se stala nestálou, nikdo neví proč. Došlo k nepokojům při vyhnání unseelie víl ze seelie Axis Mundi. Vznikl první exilický dvůr v Severním Ulsteru. Železný dvůr, po jeho vládcích, kteří byli částečně  odolní proti železu. Axis Mundi zanikl, někdy v prvním století našeho letopočtu.

Nastala éra městských států – dvorů. Vznikl Sluneční dvůr z hlavního města. V Dyfedu unseelie části odtržené od Axis Mundi vznikl Podzimní dvůr. Králem Zimního dvoru se stal Amlawdd sňatkem s Gwen Wledig fab Cunedda z Gwyneddu. Se kterou měl několik potomků Rieinguil – matku Illtuda, Goleuddydd z níž pocházejí králové Celliwigu, Tywanwedd matku Gwyn ap Nudda, dvojačta Gweir Palar Hira a Gweir Gwrhyd Ennwira. Ennwir zabil svého bratra při souboji o trůn Zimního dvora, Potomkem Ennwira byl Gweir Tiarnán Irons, jehož synem je Gweir Elijah Irons a vnukem Zimní král Gweir Jason mac Nessa.

Poté co Gweir Jason stal novým Zimním krále, po zajetí jeho matky a dezertování jeho otce. Přijal pozvánku od Lady Olwen na Podzimní dvůr, na přátelské jednání a potencionální příměří mezi dvory, když Podzimní dvůr zradil a podkopl Zimnímu nohy, házejíce ho rovnou do velké tlamy Spolku i s Carminou. Státnická navštěva byla klidná a velmi profesionální z obou stran. Diskutovalo se samozřejmě hlavně o politice a o šachách, o líbezné hudbě múz. Když jejich malou procházku přerušila Jacqueline svým příchodem a odchodem. Stejně měla v úmyslu mu ji představit, aby viděl její eso v rukávu, co se týče trochu nepohodlné Mab královny Jara. Stříbrný a Sluneční dvůr jako jediní souhlasili se Studeným mírem, doku nebyl Sluneční dvůr dobit vojsky Carminy. Poté co Gwydion zradil svého  strýce Lleu Llawa Gyffese, zradil i Sluneční dvůr pro lásku Scáthach, manželku Lleua. Spolu pak uprchli a stále se po nich pátrá jak ve světě civilů, tak ve Faerii.

Magie a slabiny

Magie víl je jedinečná a velmi mocná. Není spřízněná ani s démony, ani s anděly. Nemá pravidelnou strukturu, která by se dala naučit. Problém nastává při křížení rodů, kdy se magie jejich krve oslabuje a tak na scénu přicházejí lidé, které nalákají do svého světa nebo kterým předhodí své děti. Ve férské zemi drží civily tak dlouho, dokud nezapomenou na svůj život a zplodí nové, silné víly. Největší slabinou víl je čisté železo, které je pro ně jedovaté. Další směsi kovů by jim škodit neměly, ale nemusí se v jejich blízkosti cítit dobře. Nad vílou získáte moc, pokud znáte její opravdové jméno, které vám pravděpodobně neřekne a vymyslí si falešné. Vílu také můžete oklamat a dát jí napít svěcené vody, z čehož jí bude špatně a bude oslabena. Pokud se na něco víly zeptáte, je nucena vám říci pravdu, čili je neschopná lhát. 

Politika

Přestože jsou Feria aktivními obyvateli Světa stínů a podepsali dohodu, problémy tohoto světa se jich týkají nejméně ze všech ras. Mají vlastní složitou politickou a společenskou hierarchii. Vytvářejí dvory a panovníky, kteří ovládají určitá teritoria v našem i jejich světě. Existuje však i mnoho féria, kteří nepodléhají žádnému panovníkovi. Feria manipulují s každým; Lovci stínů, civily, vlkodlaky, upíry a dokonce i jinými vílami. Občas se stane, že rozpory mezi Feria proniknou i do našeho světa. Může jít o maličkost, ale i o krvavé spory mezi dvory, které mezi sebou soutěží. Víly nejsou moc nadšené, pokud lovci stínů nebo podsvěťané vstupují do jejich světa a pletou se do jejich věcí. Důležité je zmínit, že v jejich zemi Dohoda neplatí, ačkoli je něco takového, či samotní lovci, straší. Brány do tohoto světa jsou velmi dobře skryté a mohou být na jednom místě bez pohnutí. Nejčastěji se vyskytují v přírodě. Pokud jste někdy viděli divně vypadající strom, jeskyni, ze které vycházela hudba i navzdory okolnímu tichu, nebo odraz ve vodě, který neodpovídal tomu, co bylo opravdu nad vodou, pravděpodobně jste viděli bránu do Férské země. Nikdo nikdy nenakreslil mapu této země, a to i kvůli tomu, že se neustále mění. Roční období se každou chvilku mění, řeky mění směr toku, z ničeho nic se zjevují hory a podobně. Jde o velmi klamné místo, stejně jako jsou i víly. Pokud se do této země dostanete a nejste víla, snadno se může stát, že už se nikdy nevrátíte.

Pohozené děti

Víly nejsou plodné celý svůj dlouhý život. Pouze v prvním století svého života, podobně jako u lidí. Poté se z nich s věkem stávají pouze stvoření, jejichž emoce se zplošťují a jsou neplodní. Aby jejich rasa nezanikla, rozvinul se mezi nimi způsob, jak přežít. Jde o neobvyklý zvyk, kdy se Fae vplíží do domu lidí, ukradne vhodné dítě a nahradí jej svým dítětem. Lidské dítě vyroste mezi vílami, dokonce časem může získat jejich rysy a schopnosti, i když není jasné jak. Pohozené vílí dítě, pokud přežije, nemusí vynikat a může se bát železa. Dokonce rostou stejně jako lidské děti. Mohou mít zrak, ale nikdy nic o nadpřirozenu nezjistí, i když tuší, že je něco jinak. Tato zvyklost není Dohodami zakázána.

Ellyllon

Délka života: max. 400 let
Výskyt: Stříbrný dvůr, Podzimní i Sluneční dvůr
Magie: Elementární, iluze, léčení

Ellyllon je národem vznešených víl, mají nazlátlou kůži, svým vrozeným kouzlem mohou ovládat světlo a jejich kůže často jemně září. Lidé, kteří je spatřili, je popisují jako anděly a v mytologiích jsou s nimi občas zaměňováni.  Jsou nejpočetnějším národem hned po Tylwyth Teg, nicméně na úkor silnějších schopností, kterými oplývají jiné národnosti. Přesto však svou početností se dokáží jiným národům vyrovnat. Dovedou využívat magie země, ohně, vzduchu a vody, ovládají také léčení a iluze. Nevyžívají se v krutosti a manipulaci – tu spíše využívají k neplechám a trikům. Věnují se velmi kultuře, oslavám, plesům a ostatním radostem. Jsou více plodní, ale dožívají se nižšího věku.  Vzhledově se od civilů ze všech víl liší úplně nejméně. Mívají pouze špičaté uši, někdy i různé barvy vlasů a odívají se do barevných, květovaných oděvů. To však v našem světě skrývají pomocí iluzí. 

Gwyllion

Délka života: max. 650 let
Výskyt: Zimní dvůr
Magie: Iluze, manipulace s myslí, telepatie, elementární, (divinace, léčení – pouze kněžky)

Národ Gwyllion se nachází především a výhradně na území odlehlého Zimního dvoru. Jiné rasy je označují jako temnou obdobu Ellyllon. Patří také mezi vznešené víly.  Jsou vysoce inteligentní a vypočítavé, jejich dvory jsou plné intrik, krutosti a úkladných vražd. Nezabývají se vnějšími záležitostmi, jako jsou nefilim nebo jejich Dohody, a nemají velký zájem o to, aby se s nimi snažily být v míru. Zimní dvůr je také shledáván jako kruté místo plné intrik, násilí a bezpráví. Na Zimním dvoře převládají dlouhé noci a jeho obyvatelé si tak odvykli na slunce. Jejich pleť bývá bledá a často zdůrazněna výrazným líčením. Typickým znakem je také paroží, černé bělmo očí a odívají se do tmavých oděvů zdobených kostmi, či drahokamy. Životní sílu čerpají z lidí, které lákají a svádějí. Vyžívají se obzvlášť v krutých žertech a manipulaci životů.

Aen Sídhe

Délka života: max. 450 let
Výskyt: Sluneční dvůr, Podzimní dvůr
Magie: Elementární, léčení, iluze, telepatie, vidění aury, vzácně divinace

Vznešený národ Aen Sídhe sídlí výhradně na Slunečním dvoru na ostrově Avalon. Typickými znaky jsou špičaté uši, snědá, opálená pleť, bílé róby a nošení zlatých šperků a ozdob. Aen Sídhe jsou potomky ohroženého druhu starověkých perských víl Peris a afrických Púcas. Čistokrevné Peris jsou dnes považovány za modrou krev Aen Sídhe a vládnou Slunečnímu dvoru. Púcas disponují magií léčení, vidění aury, telepatie a iluze a pouze jeden ze čtyř elementů. Čistokrevné Peris ovládají navíc ještě věštění a všechny elementy. Aen Sídhe se věnují kultuře, hudbě, knihovnictví a především obchodu po moři. Jsou zruční hudebníci, hrou na hudební nástroj mohou ovládnou vůli slabomyslného člověka. Mají schopnost inspirovat, často se pohybují ve světě smrtelníků a inspirují lidské umělce i vědce výměnou za životní energii.

Tylwyth Teg

Délka života: max. 400 let
Výskyt: Broceliande, celá Faeria
Magie: Elementární, léčenívzácně i divinace

Lesní víly, dryády, samovily, pixie patří mezi národ Tylwyth Teg, čili prosté lesní víly, které se spíše nacházejí v lesích a málo z nich dává přednost životu na dvorech. Mají rostlinné znaky, jako mechy, či trávy. Dokáží se velmi rozzlobit, pokud někdo ničí rostliny.  Tyto víly byly před tisíci lety u konfederace Lesní říše, kde byly považovány za druhořadé občany nemohly se účastnit oslav, obřadů a ke svatbě museli mít povolení od panovníka, některé patřily mezi otroky, či byly vyhnány do Zelených hor. Až do Velkého povstání Tylwyth Teg, kdy se společně s několika dalšími vílami vzbouřily a dobily si svobodu, říše se rozpadla na menší dvory. Za Tylwyth Teg se považují různé lesní, obyčejné víly, ale i vyhnanci a vyděděnci, kteří mohou být přijati u dvorů ze solidarity. Druhové rozložení Tylwyth Teg je velmi rozlišné a nelpí na čistokrevnosti.  Dokonale zvládají léčení a komunikaci s přírodou. Jejich elementem bývá spíše země, ale mohou se vyskytnout i ostatní. Nadané Tylwyth Teg ovládají i divinaci – věštění.

Bwbachod

Délka života: max. 450 let
Výskyt:
Magie: Přeměňování, léčení

Berserkové, titáni, satyrové. Bwbachod jsou vyhynulým národem bojovníků, kteří se nacházeli na Zimním a Podzimním dvoře, v Zeleném pohoří. Druh víl, který má fyzické atributy zvířat, disponoval velkou fyzickou silou a částečnou resistencí na železo a jiné kovy. Patřili mezi Tylwyth Teg, které byly zotročené v Broceliande. Při velkém vílím povstání Tylwyth Teg jich mnoho zemřelo a dones se zpívají písně o tomto silném, bojovném národu. Dnes už je vyhynulý, se slabou dědičnou linkou, která se neprojevuje v našich generacích. Byli silní, vysocí jako průměrný člověk s protáhlou lebkou, vysokými lícními kostmi, velmi androgynní ve vzhledu. Často nosili pokreslené tváře jako ozdobu. Kůže mohla mít skvrny, které napodobovaly žíly kovů v kamenech. Někteří obři byli krutí a jiní se v krutosti nevyžívali. V minulosti pojídali své nepřátele, přičemž srdce patřilo nejlepšímu bojovníkovi. Součástí jejich kultury jsou byla obřadní i osobní tetování

Gwragedd Annwn

Délka života: max. 250 let
Výskyt: Broceliande, vodní plochy
Magie: Iluze, element země, vody, přeměňování

Vodní víly, najády, rusalky, nymfy, nixie, selkie, kelpie, mořské panny, sirény. Další z národů obyčejných víl, které se příliš nehlásí ke dvorům. Gwragedd Anwnn jsou spjaté s vodou a lesy. Jejich vzhled tomu i napovídá, jelikož vykazují na těle šupiny, blány, někdy mají na krku i žábry, či ostré špičaté zuby. Selkie se přeměňují na poloviční tuleně, mořským pannám narůstají rybí ocasy a kelpie zvládají částečnou podobu mořských plazů, jsou popisovány jako bytosti s tmavě zelenou pletí, blánami a žraločími zuby popřípadě hřbetní ploutví. Jsou hbitými plavci, mohou mít modrou, zelenou či perleťovou kůži stejně tak i normální lidské odstíny. Vlasy všech přirozených i nepřirozených barev. Vzácně se u nich vyskytuje schopnost změnit barvu vlasů či kůže podle přání. Mají afinitu k iluzím a brzy se je naučí používat, tančí v bažinách a rybnících, vytvářejí iluze světel, které lákají oběti do vody, posléze je utopí a živí se jejich životní energií.  

Faeria

Brány do tohoto světa jsou velmi dobře skryté a mohou být na jednom místě bez pohnutí. Nejčastěji se vyskytují v přírodě. Pokud jste někdy viděli divně vypadající strom, jeskyni, ze které vycházela hudba i navzdory okolnímu tichu, nebo odraz ve vodě, který neodpovídal tomu, co bylo opravdu nad vodou, pravděpodobně jste viděli bránu do Férské země. Nikdo nikdy nenakreslil mapu této země, a to i kvůli tomu, že se neustále mění, proto ji zde máme pouze orientačně, aby se přibližně vědělo, co Faerie skrývá. Roční období se každou chvilku mění, řeky mění směr toku, z ničeho nic se zjevují hory a podobně. Jde o velmi klamné místo, stejně jako jsou i víly. Pokud se do této země dostanete a nejste víla, snadno se může stát, že už se nikdy nevrátíte.

Stříbrný dvůr

Stříbrný dvůr, neboli dříve nazývaný Jarní dvůr, se nachází uprostřed Broceliande, kde stromy stále kvetou. Vchod u tohoto dvoru lze nalézt poblíž kvetoucích stromů. Obyčejnému člověku by trvalo 10 let, než by celým Broceliande prošel, vstup do tohoto lesa se nachází i v Idris. U Stříbrného dvoru pramení rudá řeka Styx, která přivede každého, kdo se ji dotkne, k šílenství. Přístavy Stříbrného, Slunečního a Podzimního dvoru spojuje Zátoka Kaha v ohromném oceánu Bríghwe. Stříbrný dvůr představuje jedinou cestu v planinách, která vede k Somnovým jeskyním. Stříbrnému dvoru vládne Finvarra s manželkami Mab a Oonou.

Sluneční dvůr

Leží na ostrově Avalon uprostřed velkého slaného oceánu Bríghwe. Říká se mu také město duchů, nebo Zlaté město. Skládá se ze staveb z bílého kamene, až na Město Králů, které leží v srdci města a je zlaté, do něj smí pouze šlechtici a pověřené osoby. Celé město obývají duchové, jinnové, peri, dryády a mnoho jiných nižších duchů. Stráží ho sovy strix, erbovní znak dvoru. 

Díky kouzlům královny Blodeuwedd bylo stále léto, Teď když byl dobit Zimním dvorem, nastává podzim tohoto slavného dvora. Král Lleu Llaw Gyffes byl zabit spolu s jeho ženami Blodeuwedd, Ostarou a Fedelm, po zradě svého nejvyššího rádce a strýce Gwydiona spolu s jeho čtvrtou ženou Scáthach. Gwydion byl zrazen Carminou mac Nessou a ta se ho pokusila zabít, Scathach ho zachránila a zranila Carminu, poté spolu uprchli neznámo kam. Král Lleu míval i pátou ženu Snotru, kterou získal v souboji s jejím bratrem. Snotra byla mazaná a manžela nenáviděla, naplánovala tak jeho vraždu. Lleu přišel na její intriky díky Gwydionovi schopnému špionovi, nechal Snotru umučit jeho čtyřmi ženami.

Podzimní dvůr

Podzimní dvůr leží na úpatí Zelených hor na okraji Broceliande. Vstup chrání zrcadlo, kterým musí návštěvníci projít. Zrcadlem může projít jen ten, kdo zná svou vlastní cenu.

 

Zimní dvůr

Chladný a ukrutný Zimní dvůr se nachází mezi Bažinami smutku a prastarým lesem Fjoll. Hlavním sídlem je Město pod Horou, známé také jako Diamantové město. Jsou známí svou hrabivostí, rádi sbírají věci a především cenné věci. Dolují v horách zlato a drahé kameny.

2016 - 2024 © Shadowhunters RPG

Přihlaste se

nebo    

Forgot your details?

Vytvořit postavu

Leave the field below empty!