Souhrnná pravidla

Poslední změna: 1.2.2023
 • Jelikož jsme komunita, registraci nedoporučujeme hráčům mladším 15 let.
 • Vulgarity omezujte a jestliže je hra vyžaduje, tak cenzurujte.
 • Nikomu nevyhrožujte, neohrožujte, nenapadejte – ať už z legrace, či rétoricky.
 • Chceme zde vytvořit bezpečné prostředí, kde se všichni budeme navzájem respektovat.

Berte prosím na vědomí, že se nacházíme na internetu a ani my nevíme, kdo sedí na druhé straně. 
Proto prosíme, nesdělujte citlivé údaje a informace nikomu z hráčů, jestliže se neznáte důvěrně.

Pokud shledáme, že porušujete výše, či níže uvedené výsady, či jinak narušujete komunitu,
administrátor si vyhrazuje právo vás vyloučit.

Mustr psaní příspěvků máme jednotný a tudíž neakceptujeme jiný.  

 • Myšlenky – co se postavě honí hlavou – píšeme mezi lomítka – // 
  Př.:  /Tyhle šaty se mi vůbec nelíbí, ale nic jí říkat nebudu./
 • Pohyb *emote* – co postava právě dělá – píšeme ve 3. osobě mezi hvězdičky – **
  Př.: *Sedá si do křesla a přehazuje si vlasy přes rameno.*
 • Řeč – co postava říká – nijak neohraničujeme.

Příklad správně napsaného RPG příspěvku:
*Vchází do jídelny, prohlíží si zdobené stěny a volně kráčí po prostoru s rukama založenýma v bocích.* /Páni, to jsou úžasné obrazy, zajímalo by mě, kdo je autorem./ *Najednou slyší kroky ve vedlejší místnosti a mírně se sebou trhne.* Je tu někdo? *Špitne do prázdné místnosti a rozebíhá se za zvukem.*


 • TELEPORT
  Můžete hrát současně pouze na jednom místě (místnosti).

 • POŘADÍ
  Při psaní příspěvků dodržujte pořadí v místnosti, všechny postavy musí dostat prostor zareagovat. Pokud počet postav v místnosti přesáhne číslo 5, pak pořadí dodržujte pouze s těmi postavami, se kterými jste v interakci.

 • ČAS
  V našem herním světě plyne čas stejně jako v realitě. Veškerý děj se samozřejmě nemůže odehrávat v čase postů, jelikož postavy nečekají na odpověď 10-20 minut, než hráč odešle příspěvek. Orientujeme se však reálným datem a zkoušíme hry dohrát co nejdříve, abychom neblokovali místnosti jiným hráčům. 

 • STALKOVÁNÍ
  Pokud v místnosti probíhá hra, vstupujte pouze tehdy, chcete-li za postavu hrát. Příchod a odchod musíte zaznamenat v příspěvku! 

 • VYPRAVĚČ
  Má vždy pravdu, nelze s ním smlouvat, dohadovat se nebo ignorovat jeho vyprávění. Jeho slova jsou zákon. S registrací souhlasíte, že vaše postava může být v jistých situacích ovlivněna Vypravěčem.
 • PRAVIDLO MARY SUE
  I když vymýšlíme fiktivní postavy, snažíme se je přiblížit co nejvíce k lidem. Nejsou nejkrásnější nebo nejchytřejší.  Přidejte proto k vaší postavě nějaké nedokonalosti a záporné vlastnosti. Nepište také, že je vaše postava úžasná, krásná – to jsou subjektivní pocity, které může každý vnímat jinak. Pište charakteristiku objektivně, popisujte fakta.
 • KŘIŠŤÁLOVÁ STĚNA (KS)
  Vaše postava nejste vy. Neví, co se děje, dokud to sama neobjeví.
  Ve hře vystupujete čistě za její charakter, který si předem vytvoříte dle pravidel. Pokud máte špatnou náladu, nepřenáší se automaticky na postavu. Pokud nevycházíte s určitým hráčem, nemusí se vzájemné antipatie vázat na vaše postavy. To platí i v opačném případě. Všechny postavy se nemohou přátelit, hra by byla jinak jednotvárná.
 • METAGAMING
  Nikdy nesmíte rozhodovat za postavu druhého hráče. Není také vhodné napsat, že postava dá někomu facku a odejde. Nepřehánějte to s interakcemi a nechte druhé straně čas na reakci. Pokud vejdete do místnosti, a jsou tam postavy jiné, reagujte na poslední příspěvek každé z nich. Rovněž se nepouštějte do větších interakcích, pokud víte, že musíte ze hry brzy odejít.
 • MULTIGAMING
  Můžete hrát pouze za DVĚ postavy. Potřebujeme vědět, které postavy mají jednoho majitele. Hlaste své postavy včas, než si vás ověříme dle IP. Třetí postava je povolena v případě, kdy obě vaše současné postavy dosáhnou hodnosti Řadového kněze.
 • NÁSTĚNKA
  Není herní místnost. Je místem aktualit a rovněž místem, kde může hráč dobrovolně psát vyprávění, či úvahy z pohledu své postavy – je to dobrovolná možnost pro ty, co chtějí děj své postavy rozvíjet sami, čili i mimo hry s ostatními postavami. Pozor na multigaming. Můžete se v nástěnce zmínit o postavě jiného hráče pouze v případě, kdy se s ním vaše postava setkala, nebo pokud jste na společné nástěnce domluveni.
 • UMĚLÉ REÁLIE
  Reálie, které nebyly za postavy odehrané, nýbrž domluvené mezi hráči.
  Nezakazujeme je, ale rádi je také nevidíme. Nástěnky jsou také od toho, aby se zaznamenaly věci, které nelze odehrávat. Reálie, které nejsou odehrané, nebo vypsané na nástěnce, pro nás NEEXISTUJÍ, pokud o nich nejsme informováni jinak. (Stačí jen hodit echo na podporu.)
 • KOPÍROVÁNÍ KNIH, SERIÁLU A FILMU
  Je zde opravdu zakázáno. Nemůžete si registrovat Clary Fairchild ani Magnuse a další. Vymýšlejte vlastní, originální postavy. Postavy nesmí mít jména z knižní předlohy, ale můžete použít FACECLAIM z filmu či seriálu.
 • ZABÍJENÍ CIZÍCH POSTAV
  Přísně zakázáno. Pouze po domluvě s dotyčným hráčem postavy a Vypravěčem. Jediný, kdo má právo zabít postavu bez domluvy, je Vypravěč.

  POZOR! POSTAVĚ STÁLE MŮŽE HROZIT SMRT
  V případech, kdy lovec stínů pojmenuje své ostří Raziel, upír vyleze na ulice za světla, porušuje se Studený mír nebo Dohody aj. Zkrátka, když se postava chová destruktivně, tak ji jejím chováním zabijete. Jsme benevolentní, ale musíme zachovávat reálie. Pokud vaše postava riskuje život, berte na vědomí, že není chráněna žádným pravidlem, které ji neumožňuje zabít.

Stručná historie knižní předlohy

Knižní předloha; text může obsahovat rozuzlení zápletky, či vyzrazení děje!

Říká se, že úplně první rasou na zemi byli andělé a lidé (civilové), a to několik tisíc let před naším letopočtem. Prvními démony se stali padlí andělé Sammael, Lucifer, Azazel, kteří se hrubě provinili proti nebeským zákonům. Výjimkou je pouze Lilith, první žena Adamova, která byla vyhnána z Rajské zahrady do Edomu, jelikož nechtěla poslouchat a podrobit se svým povinnostem. Se Sammaelem povolávala démony z cizích dimenzích do našeho světa, čímž společně zapřičinili vznik nových ras. Potomci andělů a démonů jsou víly, které jsou z podsvěťanů nejstarší rasou. Jelikož se andělé na Zemi později tolik nevyskytovaly, dnes už snad neexistuje žádná víla, která by byla přímým potomkem anděla a démona. Další vzniklou rasou jsou čarodějové, kteří jsou potomci démonů a civilů.

Sammael a Lilith společně kolem roku 1000 n. l.  provedli velmi silný démonický rituál, který mohl být proveden pouze jednou a nikdy znovu. Rituál ovlivnil Pandemonium, hlavní město Prázdna (v originále The Void) – démonického světa, a masivně posílil veškerou odolnost démonů vůči toxicitě světa lidí, jakož i drasticky oslabil hranice chránící svět před Prázdnem a vytvořil v nich trhliny. Démoni pronikali a stále pronikají do našeho světa a pohlcují život. Tato událost se stala známou jako Vpád (v originále The Incursion), začátek období rozsáhlé invaze démonů do našeho světa.

Křižák Jonathan Shadowhunter putoval do Konstantinopole a na území hranic dnešního Německa a Francie požádal čaroděje, aby vyvolal anděla Raziela, který se jim následně zjevil. Jonathan prosil o sílu a nástroje bojovat s démony, kteří ještě dnes vlivem Vpádu pronikají do tohoto světa. Raziel viděl jeho čisté úmysly a smíchal svou krev v Poháru, který dal vypít Jonathanovi a jeho společníkům, která je posílila andělskou silou. Tak vznikla nová rasa, rasa nefilim, napůl lidé a napůl andělé. Po Jonathanovi přijali jeho příjmení a říkají si lovci stínů (orig. Shadowhuters).

Kdy a odkud se vzali vlkodlaci, to nikdo neví. Ví se však, že jsou oběťmi démonické infekce, která je přeměňuje v démonicky silné a nebezpečné bytosti, údajně vzdáleně spjaté s démonem Hellhound. Stejně tak i upíři jsou oběťmi démonické infekce, ta jejich tělo přeměňuje na nemrtvého tvora živícího se sáním krve. Na rozdíl od lykantropů je však známo, že vznikli při krvavém rituálu v roce 1444, kdy dal Vlad III. v Rumunsku napíchnout hlavy vojenských zajatců na kopí.

Od té doby proběhlo mnoho konfliktů, ovšem v posledních letech náš svět nejdůrazněji ovlivnil Valentine Morgenstern se svým synem Jonathanem Sebastianem Morgensternem a Kruhem, což bylo uskupení jeho věrných fanatiků, kteří věřili, že podsvěťané mají démonickou podstatu a je třeba je likvidovat podobně jako démony. V roce 2007 proběhly dvě války; válka Nástrojů smrti a Temná válka, ve které byli oba Morgensterni poraženi. Za to, že se víly během války staly spojenci Kruhu, Spolek nastolil Studený mír (orig. Cold peace). Víly pozbyly křeslo v Radě, musely složit zbraně a platit válečné reparace.  Znamenalo to však mnohem víc, neboť se ocitly na okraji společnosti. Nikdo s nimi nesměl promluvit bez svolení Spolku a potomci/kříženci víl a jiných ras byli vyhnáni od svých rodin do exilu.Historie našeho RPG

10.12.2016 – Zimní válka
Víly se vzbouřily proti Studenému míru a svrchovanosti nefilim. Jakožto nejstarší rasa odmítaly platit dál válečné reparace, které se stále navyšovaly a prodlužovaly. Rovněž pozbyly svých práv ve světě lidí, nadále nemohly vyměňovat své děti a lákat civily do Faerie (nutno podotknout, že pro víly je tato zvyklost otázkou přežití, jelikož víly velmi zřídka donosí děti a proto využívají civilů). Zimní dvůr v čele s vladařkou Carminou započal válku plnou zmutovaných démonů, podsvěťánů a mutantů, proti kterým nefungovaly obvyklé zbraně nefilim. Vyvolávali chaos, aby mohli zaútočit na Idris a strhnout Spolek. 

2.9.2018
Tato válka skončila dnem 2.9.2018, kdy proběhlo zasedání Rady, v němž padl opětovný návrh radikálnějšího rodu lovců stínů Fairlaw, že by lovci mohli přistoupit na moderní civilské technologie s finanční podporou civilských ministerstev obran a čipovat podsvěťany sledovacími zařízeními. Jelikož bylo opět po válce, návrh padl na úrodnou půdu. Víly v čelem s dědicem Zimního dvoru musely přistoupit, jelikož stejně pozbyly hlas v Radě. Výměnou za mír a podvolení se těmto podmínkám byl dědic vladařky Carminy Radou uznán vladařem Zimního dvora. Lovci stínů se ocitli na pokraji vymření a dokonce i empatický Konzul Yasmine Elderhood se přiklonila k radikálnímu návrhu stejně jako zástupci civilů. Jelikož zástupci vlkodlaků a čarodějů nesouhlasili, zbýval už jen jeden hlas, který si u upírky Lucrentie opatřil rod Fairlaw s Inkvizitorem Mikaelem Rougerenardem. Dodnes se však neví, zda pomocí úplatků, či násilí. Spolek vydal Institutům nařízením, přičemž testující rasou připadly víly.

6.9.2019
Téměř po roce byl oficiálně vydán dodatek, jenž pojednává o povinném registrování podsvěťanů.​ Což se nakonec nekonalo, protože než se to stihlo uskutečnit, tak se objevil covid.

1.3.2020 – Pandemie covid-19

V Číně se na Stínovém trhu objevili démoni, kteří nakazil první podsvěťany. Není známo, jak se zde objevili, či zda všichni byli zabiti, každopádně to odstartovalo celosvětovou pandemii. Démonská nákaza, sice civily nijak výrazně neovlivnila, ale podsvěťany ohrožovala přímo na životě. Pokud se z ní dokázali vyléčit, tak to na nich zanechalo následky trvalé či dočasné. Nákaza v minimální míře díky civilským technologiím přetrvává doteď a už není tak život ohrožující, každopádně pro podsvěťany je stále nebezpečná. 

!POZOR!: Pokud byste s ní chtěli hrát, či ji mít v minulosti postavy, je třeba následky konzultovat s vedením.

24.8.2020 – Asmodeus

Dne 24.8. byl vyvolán v ulicích New Yorku Asmodeus, aby znásilnil civilku, jakožto akt pomsty. Dohoda byla zřejmě taková, že Asmodeus znásilní předem vybranou ženu a poté bude moci volně chodit po zemi. Od té chvíle byla čarodějka Leazar na útěku, no démon Asmodeus byl poslán zpět do pekla 12.9., kdy se na lovu spojili proti démonovi lovci, čarodějové, dokonce byla přítomna víla. 

30.12.2020 – Vyvolání Haurese, posednutí civila

Impulz k vyvolání Haurese byl kult vedený Davidem Hellerem, který naverboval tehdejšího nejvyššího čaroděje Brooklynu, Jacka Hellera. Ten přišel o všechny vzpomínky a pravděpodobně napomohl, či si byl vědom toho, že kult o Halloweenu 2020 vyvolal démony a ti zaútočili na blízkou párty organizovanou v klubu Pandemonium. Den před novým rokem pak Jack Heller uspořádal oslavu a unesl civila, který byl schránkou pro démona, kterého tu noc vyvolali a přítomná čtveřice ve složení lovce, čarodějky a víl nebyla sto tomu zabránit. Démon byl poté krátce z těla vypuzen, zůstal však přítomen na Zemi a stačil napáchat mnoho škody.

6.1.2021 – Útok na kapitol
6. januára 2021, po porážke Amerického prezidenta Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v roku 2020, jeho priaznivcov na jeho podnet zaútočil na budovu Kapitolu Spojených štátov vo Washingtone, D.C. Dav sa snažil udržať Trumpa pri moci tým, že zabránil spoločnému zasadnutiu Kongresu od sčítania hlasov. Mnoho ľudí bolo zranených včetne 138 policajtov. Viac, ako 2000 výtržníkov vniklo do budovy, kde nastalo rabovanie, vandalizácia a útoky na policajtov a reportérov Kapitolskej polície. Týždeň po týchto nepokojoch Trump bol obvinený z podnecovania povstania. Joe Biden po svojej výhre prevzal prezidentský post 20.1.2021. 

26.1.2021 – Konec války v Afghánistánu 

6.2.2021 – Lov na Leazar

Čarodějka zodpovědná za vyvolání Asmodea k sobě přilákala pozornost a navedla lovce na stopu tím, že unesla jednu čarodějku a vlkodlačici. Do lovu na ni se zapojil lovci, vlkodlak ze smečky, čarodějové, dokonce člen Praetoru, no čarodějku nepolapili. Dosud se v širších kruzích  neví, kde je jí konec a má se za to, že unikla. 

7.6.2021 – Otevření pekelné brány při lovu na Haurese

Narychlo svolaný lov SMS zprávou Jacka Hellera, který byl pod kontrolou jeho démonického otce byl více pastí než bojem. Haures a dosud neznámá démonka eidolonského původu společně otevřeli bránu pekelnou a byli do ní staženi při odchodu Haurese také dva čarodějové. Praetor bránu uzavřel, ale uniklo mnoho démonů, dosud se neví přesný počet ani druhy a v New Yorku je zvýšená aktivita démonů.

24.2.2022 – Začátek ukrajinsko-ruské války 

Začátek války ovlivnil převážně ekonomiku, protože USA finančně podpořila ukrajinu a státní složky sledují vývoj situace, ale nedošlo k mobilizaci vojsk.

24.6.2022 – Zákaz interupcií (USA) 

Štát New York toto rozhodnutie kongresu zatiaľ neprijal, na tomto území je naďalej možný prístup k bezpečnej a legálnej interupcií.

UPOZORNĚNÍ: 
Naše RPG volně navazuje na knihy Pekelné stroje a Nástroje smrti, avšak neobjevují se zde postavy z knih a vytváříme zde úplně nový příběh. Též jsme si vědomi, že se později nebude děj RPG shodovat s nějakými fakty z knih, které v ČR teprve vyjdou, ale to není naše chyba. Toto jsou platné reálie podle nichž se musíte řídit.Úmluva

Úmluva je zákon, který chrání Spolek. Poskytuje pravidla chování pro lovce stínů a podsvětský svět. Úmluva chrání práva lovců prosazující civilizované vztahy mezi Spolkem, Podsvětem a světským světem, a také chrání práva podsvěťanů. Je to také smlouva, která zaručuje, že Stínový svět zůstává skryt ze světského světa. Dohoda dále rozvíjí právní systém lovců stínů. Nefilim jsou, především ve Světě stínů, strážci míru, a tudíž také Zákona. Zákon – naše Úmluva s Razielem – stanovuje, co spadá do našich pravomocí, jak máme porušení Zákona trestat a jaká pravidla musíme sami dodržovat při styku s civily, podsvěťany a ostatními lovci stínů.

Dohody

Tato smlouva funguje jako dodatek ke Úmluvě. Byla dohodnutá jako zákon celku Stínového světa, který určuje, jak se lovci a podsvěťané vzájemně setkávají s civily, stejně jako s právy, povinnostmi každé rasy a omezeními. S Úmluvou podsvěťané také v míru s Dohodami souhlasí se stejnou přísahou, že nikdy neodhalí pravdu Stínového světa civilům. Ačkoli tyto Dohody udržují obě strany na dobré úrovni, aby se mezi nimi zabránilo krvelačným masakrům, chladné nepřátelství je zcela pro ně nevyhnutelné. Dohody jsou revidovány a podepsány každých patnáct let zástupci nefilim a všech podsvěťanů v Síni Dohod v Alicante. Nicméně, po Temné válce a ve světle Studeného míru, jsou víly z podepsání Dohod vyloučeny.ZÁKON A PODSVĚŤANÉ

Podpisem Dohod se podsvěťané dobrovolně zavazují k dodržování Zákona Úmluvy. Podsvěťané by měli své konflikty řešit interně, bez zasahování lovců stínů, s výjimkou situací, kdy je problém příliš vážný nebo se dotýká jiných částí podsvěta či světa lidí. Podsvěťané také mají právo na své zvyky – vlkodlaci například mohou bojovat na život a na smrt o kontrolu nad smečkou. Lovci stínů je nemohou chránit před možnými porušeními civilských zákonů, ale zároveň tato úmrtí nepovažují za vraždu ve znění našeho Zákona. 

ZÁKON A CIVILOVÉ

Na civily se Zákon Úmluvy nevztahuje. Civilové nepatří mezi signatáře Dohod a o existenci lovci stínů a vůbec celého Světa stínů ví jen hrstka z nich. Ani zločiny členů démonských kultů se nemohou trestat dle Zákona, neboť dotyční si zahrávají se silami, které přesahují jejich chápání. Tyto kulty lze snadno rozpustit dopadením uctívaného démona.

SVĚTOVÉ VZTAHY 

Zatímco lovci stínů žijící v Idris nespadají pod žádnou světskou autoritu, která je obklopuje, jsou stále lidmi a občany zemí v jiných částech světa mimo Idris a podléhají jejich zákonům. Vedle toho mají aliance s různými vládami na světě, se kterými spolupracují, a to včetně různých institucí, kde podsvěťané a výjimečně pověření civilové se Zrakem pomáhají zakrývat stopy po stínovém světě, jestliže se mu podaří překonat iluzi. V Londýně kupříkladu monarchie platila tajným strážcům – lovcům, aby drželi jejich království v bezpečí od démonů a jiných hrozeb. V USA jsou ministerstvo války a ministerstvo spravedlnosti oba partneři s lovci stínů.

Za co lze XP získat

 • 2    XP   Denní přihlášení
 • 2    XP   Lajkování nástěnek
 • 2    XP   Meme či obrázek (1x denně)
 • 5    XP   Nový přítel
 • 10  XP   Běžná hra
 • 10  XP   Psaní nástěnek (min. 500 slov)
 • 10  XP   Vytvoření události
 • 20  XP   Vytvoření Questu
 • 30  XP   Video (min. 1 minuta)
 • 200 XP  Roční členství
 • *** XP  Plnění Questů 

Jednorázově

 • 20  XP  Vyplnění dovedností
 • 15  XP  Vyplnění galerie
 • 15  XP  Vyplnění kolonky motto
 • 15  XP  Vyplnění kolonky “O mně”

Za co lze XP ztratit

 • – 2    XP    Odlajkování nástěnky
 • – 5    XP    Odebrání přítele
 • – 5    XP    Změna avatara
 • – 10  XP    Smazání nástěnky
 • – 25  XP    Neodehrání Questu
 • – 40  XP    Nedohraná hra (report)
 • – **  XP    Neuposlechnutí Vypravěče
 • – **  XP    Porušení pravidel

Pravidla a náležitosti Questů a Akcí

 • Hlavní leader události je Vypravěč, který určuje směr děje. Pokud se jedná o Quest nebo Akci vytvořenou hráčem, hlavní leader události je sám hráč, který určuje směr děje, avšak Vypravěč stále může do hry vstupovat.

 • Za každý den, kdy jste na Quest zapsaní, dostáváte  1 XP navíc.

 • Pokud se na Quest zapíšete a neodehrajete jej, můžete ztratit až  25 XP.

 • Postava může být součástí Questů nebo Akcí a zároveň hrát jiné hry, pokud se odehrávají v jiný herní čas.

 • Berte v potaz, že účastí na Questu vystavujete svou postavu riziku zranění, psychické újmy, únosu – v případě tajného Questu dokonce i úmrtí.

 • Pokud je Quest početně limitován, Quest získávají postavy, které se přihlásí první.

 • Administrátor má právo Vaši postavu do akce nepustit, pokud na to není vhodná – například pokud je raněná nebo příliš nezkušená, či mladá – vše v rámci logiky.

 • Počet XP za odehraný Quest se bude přidělovat dle náročnosti Questu, Vaší aktivity a kreativitě řešení nenadálých situací.

 • Po čas Questu platí stejná pravidla jako během každé jiné hry, pokud Vaše postava kupříkladu pojmenuje své ostří Raziel, nebo jako upír vyleze ven za bílého dne, zemře. 

2016 - 2024 © Shadowhunters RPG

Přihlaste se

nebo    

Forgot your details?

Vytvořit postavu

Leave the field below empty!