Lengthorn

„United we stand, divided we fall.“ 

Vznik
11. století

Znak
Trnová koruna, růže

Heslo
Stamus unitum dividit labimur.“ 

Rezidence
• Rezidence Lengthorn, Idris

Členové
Grace Lengthorn (*1997)
Cador Lengthorn (*1998)
Casworan Lengthorn (*1992)
Arthur Lengthorn (*1965)
Prudence Lengthorn (*1876)

Relativní

Glanester, Rochfield, Farwing, Outlawe, Sjörgen, Grunwald, †Dewfleur, Falkenberg, Beaufort, Saabedra, †Hocguard, Lightwood,†Brunsvold, Morgenstern, †Bowsher, †Ellingham, †Nordhagen, †Syvertsen, †Borsheim, †Langsdale, †Branman, †Lindquist, *Ashwell, †Warwick, †Camburn, †Fazekaz, †Lengyél, Hegedüs, †Hägglund, †Pembleton, *Deveraux, †Westfall, †Farvale, †Joakhar, †Pembroke

† — zaniklé
* — jiná linie
červené — nelze registrovat
zelené — lze registrovat
tučné — již ve hře

Spolek

Mlčenliví bratři

Iarnwallon Lengthorn
(1211-1352)

Edward Lengthorn – bratr Clementiah
(1816-1986)

Železné sestry

Conwenna Lengthorn
(1080-1161)

Derwa Lengthorn
(1103-1240)

Bennath Lengthorn
(1228-1398)

Mabyn Lengthorn
(1241-1402)

Metheven Lengthorn
(1338-1524)

Ceridwen Lengthorn
(1554-1648)

Wisteria Lengthorn
(1741-1925)

Prudence Lengthorn
(1876) 

Parabatai

Typická jména

Casworan, Margh, Arthur, Reginald

Charakteristické rysy

Rod Lengthorn se vždy charakterizoval posedlostí a udržováním “čisté krve” ve svém rodokmenu. Znamenalo to, že se jeho příslušníci nevytvářeli svazky s civily v době, kdy to ještě nebylo zakázané. Jediným možným a přijatelným partnerem jim mohl být další nefilim, ideálně s dobrým rodokmenem, aby se předešlo ředění andělské krve a oslabení další generace. V jejich povaze převažovala stránky fyzicky nad stránkou duševní. Vynikali jako bojovníci svou odolností a sílou, také velmi dobrou snášenlivostí run. Ovšem svou impulsivitou 

Historie

Původ rodu Lengthorn se připisuje první generaci lovců stínů, když se bratři Daegheard a Maeveryck Lengthorn napili z poháru smrti. Dravor a Maeveryck potáhli na britské ostrovy do rodného Cornwallu, kde v Camborne založili úplně první Institut. Rod se rozrůstal na území dnešní Británie a rozmohl se i na sever a do zemí; Německo, Francie, Norsko, Finsko, Švédsko a Spojené státy americké.Znak rodu symbolizuje černá růže a koruna trnů. Erb rodu nese barvy především rudé a černé. Na rudém poli lze vidět korunu z trní, ve které je vsazen meč. V černém poli se nachází bílá růže, která se zachovala z dřívější verze erbu. Štítonoši jsou okřídlené lebky znázorňující poslání nefilim. Bojový pokřik zůstal celá století nezměněn.Příjmení pochází z anglosaského původu a je lokalizováno z města Langthorne, které se nacházelo dva kilometry severozápadně od Bedale, v Severním jezdectví Yorkshire, a které bylo zaznamenáno v knize usedlíků z roku 886 jako “Langethorn”. Příjmení se skládá z elementu “lang” odkazujícího na “délku kusu země”, nebo jako v tomto případě na míru vlastněných pozemků. Pravděpodobně s druhým prvkem „thorn“ odkazují na rys v samotném osídlení. Příjmení se objevuje v registrech církve v Yorkshire 28. července 1012, kdy byla pokřtěna Margaret, dcera Johna Langthorna.

Erb rodu, 15. st.

Původ rodu Lengthorn se připisuje první generaci lovců stínů, když se bratři Daegheard a Maeveryck Lengthorn napili z poháru smrti. Daegheard a Maeveryck potáhli na britské ostrovy do rodného Cornwallu, kde v Camborne založili úplně první Institut. Rod se rozrůstal na území dnešní Británie a rozmohl se i na sever a do zemí; Německo, Francie, Norsko, Finsko, Švédsko a Spojené státy americké.
Rodinnou zbraní a dědictvím se stal meč Maeverycka Lengthorn, který by se měl nacházet v Idris v sídle rodu Lengthorn. Také dýky Jullena Lengthorna, jehož bukové hole byly spáleny, a rodový prsten železné sestry, Wisterie Lengthorn, spolu s jejím grimoárem, kterého se Spolek snaží zmocnit. Spoustu dědictví, obrazů a zbraní si rod Lengthorn uschoval v skrytých kobkách svého sídla. Vyznačují se především cornwallskými jmény, které se v určité míře přechovaly do současnosti.

Ke konci 13. století, kdy byl rod v rozkvětu, se postupně stěhovali na sever Skandinávského poloostrova, kde narazili na neznámé démony a ukrutnou zimu. Největší ztráty však byly zaznamenány ke konci 16. st při masakru v Transylvánské Kluži, kde byla vyvražděna více jak polovina rodu během války s upíry.  Rod Lengthorn se ve věcech Spolku hojně angažoval v raném středověku, kdy se prosadil u vzniku nových rodů, objevení neznámých démonů a především ve válkách s upíry. Zato při vytváření Dohod byl naprosto upozaděn pro svou pověstnost ke krutosti vykonávané na podsvěťanech. Nikdo nechtěl ohrozit Dohody radikálním rodem. Byli to bojovníci a barbaři, pověstní divokostí. Tyto pozdější zákony Úmluvy a Dohod jim byly proti srsti. Více často však byli Spolkem využívaní jako Centurioni pro svou sílu a zdatnost. Scholomance byla dokonce Jullenem Lengthorn založena, proto pro ně tato hodnost znamenala čest. Nikdy nedošlo k tomu, aby se rod rozdělil a nehlídal navzájem. V domněnce, že krev bude silnější a váženější, uznávali své vlastní, přísnější morální zásady. Po všechny generace se jednalo především o domluvené sňatky, aby se zachovala čistota jména a krve. Postupně se větve rodu lámaly a poslední dva rody se ve dvacátém století nacházely v Cornwallském Institutu a ve Washingtonu

Sídlo Lengthorn v Idris

  • Cornwall Institute, Camborne — (založení 11.st – 1970)
  • Pozemky St. Mawgan, Cornwall — (11. st – 15. st)
  • Rezidence Lengthorn, Idris
  • Skandinávie  (13. st – 15 st.) — (17. st – 19 st.)
  • Klužský Institut — (16. st)
  • Washington Institute — (17. st – 1991)
  • Phoenix — (1991 – 2007)

1. Generace

Maeveryck a Daegheard

Erb rodu, 12. st.

Maeveryck a Daegheard se narodili jako nejmladší synové Uthera Lengthorn, vikinského usedlíka na území dnešního Walesu. Kvůli feudalizaci a upevňování majetku západoevropských zemí neměli dle lenního práva žádný nárok na dědictví, které připadlo nejstarším potomkům. Akutní otázku nových pozemků se rozhodli vyřešit výbojem na východ s dalšími křižáky s nadějí na hmotné zisky.
Mezi chudinským houfem na území dnešního Calais se setkali s Jonathanem Shadowhunterem, jenž později vyvolal anděla Raziela. Putovali dál do Konstantinopole a rozšiřovali své řady, ovšem po smrti Jonathana se rozhodli obrátit zpět na Britské ostrovy spolu s Pohárem. Na této výpravě založili úplně první Institut, a to v Cornwallském Camborne nedaleko pozemků St. Mawgan, které jim s jejich družinou připadly. Z těchto dob pochází legenda o svatém Grálu, ze kterého pil Ježíš Kristus při poslední večeři. Jenže onen Grál byl vlastně Pohár smrti.Daegheard zemřel spolu se svým nejstarším synem při napadení démonem, kterého Maeveryck později po jeho zabití pojmenoval Togranak. Přestože se Maeveryck ujal dětí svého bratra, Branok, nejstarší Daegheardův syn, onemocněl záhy na souchotě. Umíral pomalu a v tak ukrutných bolestech, že ho na žádost Maeveryck svým mečem ušetřil utrpení. Branokova sestra Conwenna hned na to opustila rodinu a stala se Železnou sestrou, poslední potomek Daeghearda, Daveth, zahynul při výboji na území Skandinávie, kam byl Maeveryck vyslán. Mnozí osud Daegheardových dětí vyčítali právě Maeveryckovi, který se, zdrcen několika úmrtími v rodině, uzavřel do sebe. Na sklonu života s ohledem za sebe vyřkl právě on slavný výrok: ,,Mere thorns remain after our roses – Po našich růžích zůstávají už jen trny.”  Přičemž nadčasově odkazuje, že si lidé budou pamatovat především tragédie. Později se s chybným vyložením výrok stává mottem rodu. Jeho vnuk Gerren Lengthorn na příběh upozorňuje ve svých zápiscích s výrokem ,,A sword’s thrust is but half the story. – Tah mečem je jen polovina příběhu.” 

5. Generace

Margh Lengthorn

1249 - 1302

Maeveryckův syn, Peredur, sice vydal Pohár smrti další lovcům, aby posloužil k náboru lovců v nových zemí, ovšem do rukou rodu Lengthorn se opět vrátil ve 13. století. Margh Lengthorn společně s rodem Trenoweth opouští Institut v Camborne a s Pohárem se vydává na výpravu do Skandinávie, kde narazí na ukrutnou zimu a neznámé démony. S pomocí čaroděje Ismaela se dvěma rodům podaří přežít a rozšířit řady lovců stínů i na Skandinávském poloostrově, kde se rod na tři století usadil. Dodnes však není jisté, kde se rod přesně nacházel. Severské podmínky byly kruté a s nimi i mnoho odolných démonů, kteří stále ze severu pronikali a mířili dolů na jih. Skandinávská větev Lengthorn byla mnohem více barbarská a divoká, což se projevovalo na jejich robustních postavách a stylu boje a především zbraních. Oblékali se do honosných kožešin a zaplétali si dlouhé vlasy a vousy. Margh se údajně oženil s Melwynn Trenoweth, dcerou Enyona, který putoval na sever se svou družinou také. Zde verbovali lovce stínů a podpořili několik nových rodů. Nedbali ale vhodné přípravě a testování, aby se předešlo zbytečným úmrtím civilů. Neznámých démonů bylo mnoho a rekrutování nefilim nesneslo žádné odklady přestože se jednalo o kruté riziko, které nechali většinu civilů podstupovat. Středověk však žádná procházka růžovou zahradou nebyla. Během tohoto rekrutování vzniklo pár nových rodů mezi které patří hlavně Sjörgen, Branman, Brunsvold, Nordhagen a povznesený Trenoweth s novým jménem Tregonwell.

6. Generace

Wurgent Lengthorn

1271 - 1321

Marghův syn, Wurgent Lengthorn, byl sice svou divokostí neporazitelný, ale svým způsobem také velmi primitivní. Vydával se vstříc hejnu démonů a prošel skrz bitevní pole, aniž by za léta strávená bojem zjistil, že démoni ze severu pronikali skrz otevřený portál vytvořený nešťastnou náhodou právě Ismaelem Koivu, když se pokoušel oživit mrtvé. V té době byla nekromancie ještě neprozkoumaným zákoutím magie. Wurgent byl novou hlavou rodu Lengthorn a velmi ho prosazoval, přestože o politice nevěděl prakticky vůbec nic. Dynastii až příliš vyzdvihoval nad ostatní rody a zde se vytvořil koncept myšlenky, že se musí za každou cenu udržet, který se uchoval po celá staletí.

Bryok Lengthorn

1264 - 1299

Synovec Margha Lengthorn, Bryok zůstal v rodném Camborne v Cornwallu, kde spravoval Institut po smrti svého otce Medroda Lengthorn.

12. Generace

Jullen Lengthorn

1526 - 1582

Jullen, syn Reynfreda Lengthorn a Grace Pembroke Lengthorn, se při kulminaci upírské epidemie vydal na východ do Transylvánské Kluži se svým bratrem Cadwurem. Zasloužil se o mnoho poznatků o vampirismu, někteří však tvrdí, že za tím byly i pokusy vykonané na Annabelle Warwick Lengthorn, jež byla žena Cadwura, která se během války nakazila vampirismem. Jiní zase tvrdí, že ji nechal proměnit samotný Jullen, aby získal více informací, to ale budou nejspíše fámy. Cadwur musel svou ženu vlastníma rukama zabít a následně se postarat o jejich společné syny. Marcell a Fabyan však o pár let již dospělí umírají během války. Jullen jako první přišel se svěcenou vodou s použitím na upíry. Jeho oblíbená zbraň byly shodou okolností bukové hole, což mu pomohlo objevit hlavní způsob zabití upíra. Již v této době si nesl funkci Konzula a velmi prosazoval konečné vyhlazení upírů, přičemž rekrutoval mnoho lovců právě do Transylvánské Kluže a to především i svůj rod, který početně velmi oslabil svou agresivní politikou. Nakonec ale změnil póly a s některými vůdci klanů začal podepisovat mírové dohody na různých územích. Při výbojích v Klužském Institutu přišel s myšlenkou nové Akademie, kde by se trénovali již dospělí nefilim, kteří budou dohlížet na mírové dohody vyjednané s upíry. Tuto myšlenku uskutečnil s Gregorym Tregonwellem na opuštěném hradě v Karpatech, kde vznikla Scholomance, jež trénovala elitní lovce stínů zvané Centurioni. Tato akademie byla Spolkem uzavřena po podepsání prvních Dohod, což rod Lengthorn pobouřilo.

13. Generace

Barrian Lengthorn

1558 - 1622

Synovec Jullena, Barrian, zůstal se svým otcem v Cornwallu a oženil se se svou dětskou láskou Jesmyne Lindquist. Zlatý věk Anglie, rozmach klidu a mírových jednání prosazoval právě Barrian, jenž se hned po svém strýci stal Konzulem a opustil Camborne, aby se mohl věnovat své funkci v Idris. Na druhou stranu neměl příliš na výběr na to, aby se pouštěl do větších akcí. Rod Lengthorn byl po masakrování upírů v Transylvánii početně ohrožen a to především na severu, kde celá Skandinávská větev zahynula. Plné nasazení v boji proti démonům a diplomatický přístup k podsvěťanům zajistil v Anglii klid po několik dekád. Jesmyne byla první žena, která vedla Institut v nepřítomnosti svého manžela.

14. Generace

Ayanna a Everan Lengthorn

1597 - 1619 ⠀• ⠀1599 - 1648

Barrianova dcera Ayanna měla výcvik společný se svým mladším bratrem Everanem. Se svým odhodláním se namísto vdávání dychtila vypravit do nového světa, což Barrian schválil a obě své děti nechal vyplout do dnešních Spojených států amerických. Nakolik měl Everan svou sestru rád, vadilo mu, že byla v očích jejich rodičů na stejné úrovni. Everan ženy upřednostňoval především v kuchyni a při domácích, než v boji s démony.  Jednalo se o velmi sobeckého člověka s pokřivenými hodnotami a majetnickými sklony. Přesto však se svou sestrou vyrůstal a navzájem si byli přáteli. Ona znala jeho strachy a on naslouchal jejím tajemstvím. Ayanna se vyhýbala nabídkám sňatku, nikdo ji nebyl dost dobrý. Objevování nové země bylo však zástěrkou, aby utekla od rodiny se svou láskou, jež byl podsvěťan. Traduje se, že jím byl vílí rytíř Sarrel ze Stříbrného dvoru, ale pravda byla ututlána, aby nedošlo ke skandálu. Everan chtěl svou starší sestru provdat za svého přítele Thomase Pembleton, který se vydal na dlouhou pouť do Ameriky s nimi. Jakmile však odmítla a rozhodla se v očích Everanových zostudit rod, vlastní rod ji na povel Everana zavraždil.

28. Generace

Laurencius Lengthorn

1970-2007

Laurencius Lengthorn se narodil ve Washingtonském Institutu Guntheru a Katrině (Rochfield) Lengthorn jako nejstarší syn. Již v této době jméno rodu nebylo obávané jako dříve, protože po podepsání prvních Dohod rod ztratil své působné pole v Radě. Nikdo nechtěl riskovat a ohrozit Dohody tím, že by jako hlavu Spolku ustanovil někoho z Lengthornů vychovávaných radikálním způsobem. Washingtonská větev byla sice o něco mírnější než ta Cornwallská, ale Laurencius se svým mladším bratrem Augustem postrádali přítomnost matky, která zemřela velmi krátce po jejich narození, a na výchovu jim zbyl Gunther, kterému bylo odmalička vtloukáno do hlavy, že jeho kosti budou hnít zapomenuty ve Městě kostí, ale jméno rodu, to jediné neumírá a stejně tak jeho pověst. Laurencius byl stejně jako jiní mladí lovci poslán do Akademie v Idris, kde se setkal s Valentýnem Morgensternem, se kterým začal sympatizovat. Podobné myšlení jako Valentýn se v rodu Lengthorn přechovávalo, proto nebylo těžké Laurencia a jeho mladšího bratra Augusta ke Kruhu naverbovat. Krásná Emma Glanester z Irska se stala jeho osudovou láskou, kterou mu otec schválil. Ze srdce si přál mít syna, ale když mu Emma porodila dceru, toto přání nahradila nová ambice. Svou dceru Grace miloval, chtěl ji chránit, ale také v ní viděl potenciál. Laurencius měl silný cit pro rodinu.

Arthur Lengthorn

*1962

Arthur Lengthorn je potomek větve z Institutu Camborne v Cornwallu.  Svou ženu Morganu potkal, kdy už se zbytku rodiny zdálo, že se nikdy neožení. Byla o dost mladší než on, ale zcela mu propadla, sdílela jeho názory a stála mu neotřesitelně po boku. Jméno Lenghtorn pro něj znamená vše. Problémy s tím měl již na Akademii, kde sice vynikal skvělými bojovými dovednostmi, ale také názory mířícími proti Úmluvě a Podsvěsťanům. Možná proto ho oslovovaly myšlenky Kruhu a Valentina Morgensterna.Když Spolek vyvraždil Washingtonskou větev Lengthorn, vzal svou ženu Morganu a spolu s rodem Truelove a nemanželským synem se pod ochranou známého čaroděje ukryl v Austrálii. Dost daleko od sídla Rady. Přesně podle stejného vzorce, jakého se dostalo jemu, tak vychoval i své dva syny a jednoho, kterého si přivlastnil. Některé jeho metody byly možná kruté, ale vše prováděl s čistými úmysly. Miluje je všechny stejně, ale nikdy to nedává najevo. Sám má velmi dobře vyvinutý smysl pro přežití a také pro příležitost. Grace, která se znenadání objevila v New Yorku, viděl nejprve jako hrozbu a proto vedl spor s Casworanem, svým nejstarším synem. Brzy mu však došlo, že některé věci, co se nejprve nehodí, mohou být naopak příležitostmi. Nyní dlí v Bunbury a nadále se věnuje výcviku svých dvou mladších synů. Čeká na příležitost k návratu.

Morgana Lengthorn

*1971

Morgana byla vždy tichou a nevýraznou dívkou. Nerada projevovala své názory a mnohem lepší je v souhlasení s ostatními. Možná právě proto ji uhranul charismatický a divoký Arthur Lengthorn. Nikdy nečekala, že by si ji všiml a byla do něj platonicky zamilována dávno předtím, než ji vůbec oslovil. Nakonec se v pouhých 19 letech stává jeho ženou, čímž rod Outlawe rozdělí na dva tábory. O dva roky později přivádí na svět první dítě, které s nadšením pojmenovává starým cornwallským jménem, Casworan. Její nadšení opadá, když manžel přichází se svým bastardem a nutí ji starat se o něj jako kdyby byl její vlastní. Postupem času její vztah k Arthurovi chladne a ona sama to nazývá prozřením. Taktéž není schopna projevovat dostatečnou lásku svým synům, protože v nich vidí svého muže. Sama si však nedovede představit, jaké by to bylo, kdyby odešla. Je v očích veřejnosti až příliš svázána s Arthurem. Také v ní postupem času rostla ctižádost, ale i když není se svými syny příliš svázaná, má o ně starost a její největší touha je, aby zůstali v bezpečí.

29. Generace

Casworan Lengthorn

*5.2.1992

Casworan dostal jméno, které má význam ”silný bojovník”. Je to tradiční cornwallské jméno válečníka. Jeho výcvik začal ve chvíli, kdy se naučil chodit. A od té doby nikdy neskončil. Jeho první runa byla nanesená výjimečně už v sedmi letech a byla to runa Iratze na vyléčení rány, kterou utržil při pádu z koně. Casworan na něj z dětské neopatrnosti vsedl ve výběhu, bez postrojů a kůň se splašil. Casworan spadl nešťastně na suchou větev a ta mu projela tělem. Použití runy bylo nevyhnutelné, jinak by chlapec zemřel. Runa mu neublížila. Možná to mělo co dělat s jeho výchovou, protože ta byla vždycky tvrdá, nemilosrdná a s typickým odporem a pohrdáním k podsvěťanům. Stejně tak jako výchova všech Lengthorn. Když se ke Casworanovi dostalo, že dcera Laurencia a Emmy Lengthorn přežila a Spolek ji potrestal, chtěl se Spolku ukázat a pomstít všechna příkoří, která provedl jeho rodině. Byl rozzuřený i na svého otce, který Grace chtěl nechat napospas svému osudu. Arthur chce zachovat linii Lengthorn tím, že zůstane ještě pár let v utajení před Spolkem, a Casworan zase tím, že se chce postarat o svou vzdálenou rodinu. Tady je jejich cesty rozcházejí. Casworan odchází do NYC, aby se postavil Spolku i svému otci. Zůstává sám. A je si jistý, že za svým bude stát, dokud jeho kosti nebudou hnít ve Městě kostí a jeho jméno nebude vepsáno do paměti všech, co kdy s ním přišli do křížku.

Grace Lengthorn

*8.12.1997

Grace se narodila až 6 let po povstání Kruhu, kdy se její rodiče museli z Institutu ve Washingtonu ukrýt v domku ve Phoenixu. Sice má jen málo vzpomínek, ale pamatuje si, že ji rodiče milovali, hlavně otec. Když Emma a Laurencius Lengthorn padli v boji s Valentýnem Morgensternem, Grace nikdo nevěřil a byla umístěná do dětského domova. Jako dítě byla poslušná, energická a vždycky se chtěla zavděčit. Jenže výplody fantazie ji dovedly do křesla psychiatrie a špičkového výchovného zařízení v New Yorku. Obklopovala se mnoho přáteli, tak moc si přála někam patřit a zapadnout, mít rodinu. V New Yorku zůstala, našla si zaměstnání a bydlení, ale vše se ji hroutilo pod rukama. Objevil ji náhodou Sebastian Hawkstone. Několik dní byla místními lovci sledována a dovlečena do Institutu. Její život nahradily tréninky a hlídky. Caleb Hawkstone byl její první velká láska, kterou zničila Zimní slavnost. Grace bránila Adeline a Caleb ji vrazil nůž do břicha. Přežila jen díky jeho bratrovi Sebastianovi, který ji našel se plazit do Institutu celou od krve. Rok 2017 pro ní byl těžký, špatně se s tím vyrovnávala a zaměřila se hlavně na tréninky. Jesse a Troy byli její velkou oporou, i když Jesse k ní měl jiný city, které ona neopětovala. Příjezd sestřenky Caroline napomohl k tomu, aby se stáhla do sebe a zahořkla, začala se povyšovat a domáhat se postu zástupce u Caleba. Chtěla ale jen stoupnout v jeho očích a něco si dokázat, zatímco sama strádala. Přátelé postupně vymizeli a zůstala samotná, a tak se na jaře 2018 vydala s pomocí čaroděje do Idris, aby se zmocnila meče Maeverycka Lengthorn. Zde se jí Axel vyznal, že kdysi miloval její předkyni Ayannu Lengthorn. Grace o svém plánu řekla jen Ianu Rougerenardovi, který ji měl doprovázet, ale po výstupu Caroline, která nejspíš už všechno od něj věděla, se na Zimní dvůr vrhla se zotročenou vílou Aegonem. Cítila se zrazená a to jí hnalo víc dopředu, prožila si na Zimním dvoře krušné časy, než se konečně vrhla do spárů paláce. Zajali jí Centurioni a byla souzená za porušení Studeného míru. Dva měsíce ji věznili ve Městě kostí a vyvázla s runou Slibu a exilem. Je pod dohledem institutu v NY, odkud nesmí odejít.

2016 - 2024 © Shadowhunters RPG

Přihlaste se

nebo    

Forgot your details?

Vytvořit postavu

Leave the field below empty!