Démoni

Charakteristika

Démoni jsou zlomysečné, mezidimenzionální bytosti, které cestují mezi světy a ničí všechno v jejich cestě. Vrací se do své domácí dimenzi, Prázdnotě, když zemřou. Nábožensky jsou definováni jako pekelní obyvatele a služebníci Satana. Démoni přicházejí v nejrůznějších druzích a formách, jejich počet je nekonečný.

Schopnosti

Jedno z nejmocnějších kouzel, které démoni mají, je jejich schopnost převzít lidské tělo, i když je to velmi vzácné a obvykle se provádí jen velmi silnými vyššími démony. Jediný způsob, jakým může být spojení mezi démonem a posedlou osobou být rozbito, je zabitím démona, kterým však také můžete zabít posednutou oběť. Démoni se živí bolestí a utrpením, z výkřiků a agónie obětí v mukách. Démony také potěší, když získají radostné vzpomínky, které ukradnou z mysli člověka, jakmile je démon pohltí – což obvykle získávají výměnou za laskavosti, například když jsou vyvoláni. Nejběžnější démoni nejsou schopni mluvit lidskými jazyky. Velmi mnoho je však schopno papouškovat lidskou řeč, kterou už dříve slyšeli. To je často znamení toho, že byl démon povolán, než že by přišel na Zem sám od sebe. Existuje řada démonských jazyků, se kterými se nefilim a čarodějové setkali a naučili. Jedná se o chtónštinu, purgatštinu, gehennštinu a tartarštinu.

Slabiny

Nejvíce bezprostřední slabostí démonů je jejich zranitelnost vůči andělské moci a nebeskému ohni. Nicméně, nemohou být zraněni normálními pozemskými zbraněmi, tak většina zbraní lovců stínů jsou označené runami, aby byly posíleny proti démonům. Kromě toho, že jsou odpuzováni přímou energií adamasu, nejčastěji jsou používaná andělská ostří z adamasu. Většina démonů může být odvrácena svatými symboly všeho druhu. Zatímco svaté předměty nebo místa způsobují u obyčejných démonů násilné reakce nebo někdy zranění, u vyšších silných démonů vedou jen k nepatrnému nepohodlí. Stejně jako upíři, i démoni nemohou vydržet přímou sílu slunečního světla, přestože mohou pod umělým světlem stát. Navíc, démoni jsou – v nějaké formě – živé bytosti a jsou zranitelní vůči fyzické újmě. Padání z výšek, rozdrcení pod velkými předměty, jako jsou lustry, lavina kamenů, klavíry a střechy, zabijí démona, i když předměty nejsou označeny runami.

Vyšší

Lilith

Na rozdíl od svého temného chotě, Sammaela, je Lilith stále naživu a může se vyskytovat na Zemi. Lilith je známá pod mnoha jmény, i když nejvíce vyobrazována pomocí židovského folklóru, který o ní nabízí nejvíce informací. Tato tradice říká, že Lilith byla potrestaná za svou neposlušnost tím, že nikdy nebude schopna počít dítě. Mnoho verzí vyobrazuje brutálnější obraz, ve kterém Lilith dítě počne, ale to ji následně umírá. Jako taková je spojovaná s oslabováním a ubližováním dětí. Před čím se nás židovská tradice snaží chránit pomocí amuletů a inkarnace. Lilith je popisována jako krásná, kromě toho, že má černé hadí oči. Má dlouhé, zářící černé vlasy. Její postava je štíhlá a její kůže bílá.

Sammael

Kromě své role při Vpádu démonů se o něm mnoho neví. Říká se, že má podobu velkého hada, kterým lidstvo bylo pokušeno a upadlo v nemilost. Jenže jeho fyzická chránka se zdá být záhadou vzhledem k tomu, že Sammael nebyl spatřen na Zemi více jak stovky let. Tradiční povídky uvádí, že za oslabení vláken mezi Zemí lidí a Prázdna – démoní dimenze -, byl stíhán a zabit archandělem Michaelem, velitelem nebeských vojsk. Tento příběh se k nám dostal z civilské historie náboženství, ale často vyprávěn samotnými démony, kteří mu očividně věří. Protože Sammael nebyl na Zemi několik set let, není žádného dochovaného rituálu, který by ho mohl přivolat.  

Abbadon

Padlý anděl, démon z Abyss, démon z propasti. Jeho jsou místa mezi světy, jeho je vítr a kvílící, burácející temnota. Je to tři metry vysoká hnijící lidská kostra.Má světlé a pohmožděné tělo, deformovanou hlavu, lebku v obličeji s proříznutými otvory pro oči a nos, dvě řady zubatých skleněných zubů a černé, popraskané a špinavé kosti. Abbadon je natolik silný, že může být vyvolán v rituálech a ovlivňovat jiné démony.

Hunger- Hlad

Démon zvaný Hunger – Hlad je jakási obézní ďábelská humanoidní postava pokrytá tvrdou kůží, kostnatými výrůstky a ozubenými tlamami po celém těle, aby pohltil vše, na co narazí.

Agramon

Agramon je známý jako Démon strachu. Bere na sebe podobu největšího strachu svého cíle a může doslova vystrašit k smrti. Pokud se zrovna nezjeví jako vaše největší obava, vypadá jako velká, tmavá a beztvará oblaka s velkýma, zářícíma bílýma očima. Jeho oči zůstávají při napodobování lidské podoby. 

Azazel

Velitel Pekelných hord a tvůrce zbraní. Stejně jako jiní vyšší démoni, i Azazel byl původně anděl. Je mu je přisuzováno, že lidstvo naučil vyrábět zbraně. Tento hřích mu způsobil pád a stal se démonem. Ironie démona, který je zodpovědný za poskytnutí nezbytných vědomostí k boji proti démonům, není nefilim cizí. Jak praví kniha Henochova; ,,A celá země je zkorumpována skutky, které učil Azazel. Jemu připište všechny hříchy.”  Azazel je vysoký muž s kaštanovými vlasy. Má nestárnoucí obličej, který se zdá být chladný a nelidský. 

Marbas

Marbas je modrý démon nižšího vzrůstu s rysy ještěra, modrými šupinami, šarlatovýma očima a dlouhým, nažloutlým ostnatým ocasem s bodcem na konci. 

Nižší

Behemoth

Behemoth je obrovské, beztvaré monstrum, kterého je obtížné zabít. Neformální obludnost mnohem větší než člověk, hrubě podlouhlý tvar a dvojitá řada zubů podél těla. Behemoth pohlcuje všechno na své cestě, včetně lidí. Je slizký a skládá se hlavně z viskózní, slizké látky. Nejen, že jejich sliz učiní andělská ostří neúčinná, ale jsou schopni si rychle hojit rány. Když je napaden a zdánlivě zničen, Behemoth se prudce svine v křečích předtím, než se sám zhojí. 

Dahak

Dahak je známý především jako neinteligentní démon. Přesto jsou průměrní, obtížní a defenzivní. Dahakové mají tvrdou zelenohnědou kůži podobnou jako mají ještěři. Mají sadu šesti chobotnicovitých nohou s chapadly, které způsobují suché, skřípající zvuky, když se pohybují. Jejich obří, kulaté hlavy s párem velkých černých očích a cvakajícími zuby svým způsobem připomínají mimozemšťany.

Dantalion

Dantalionští démoni jsou stvoření tvořená šedivými, pulzujícími, vnitřními orgány, hnisem a krví a jediným žlutým, plačícím okem. Mají velikost velkého psa. Jsou značně silní, schopní fyzicky táhnout dospělé lidi a také schopni odolat kouzlu čarodějů, ačkoli to je také typické, protože většina démonů může být rozptýlena jen s zbraněmi z adamasu. Při použití jiné zbraně ji Dantalion pouze pohltí.

Drevak

Drevaci jsou často používaní jako špióni nebo poslové. Nejsou totiž nijak zvlášť inteligentní, proto jsou využíváni vyššími démony nebo čaroději. Nemají zrak a stopují pomocí čichu, přestože páchnou jako odpadky. Připomínají obří červy s hladkým, bílým a larválním tělem. Používají jedovaté černé trny – jehly v ústech k tomu, aby uštkli a otrávili své oběti. Jakmile jsou jedovaté jehly zlomené a zabodnuté v kůži oběti, bývají neuvěřitelně bolestivé, ale poměrně snadno se léčí.

Eidolon - měňavec

Eidolon je termín, který se obecně používá k označení různých démonů, kteří mohou perfektně měnit svou podobu. Měňavci se od sebe liší původním tvarem, velikostí i silou. Rozeznáváme desítky měňaveckých druhů, proto nejčastěji používáme pojem “eidolon”, neboť obvykle je důležitější vyjádřit nestálou povahu démony podoby než jeho konkrétní druhovou příslušnost. Měňavci jsou z pochopitelných důvodů rodiči většiny čarodějů. Vedle schopnosti se dokonale maskovat mají oproti ostatním démonům ještě jednu nespornou výhodu – jakmile na sebe převezmou lidskou podobu, stávají se částečně imunní vůči slunečním paprskům. Sice se nemohou vystavit přímému slunci, ale vydrží rozptýlené denní světlo pronikající skrz mraky, mlhu, déšť a podobně, aniž by utrpěli vážnější zranění.

Du'sien

Podrasa démonů eidolonů – měňavců, jejichž pravá podoba je abstraktní a nepravidelná šedozelená skvrna slizu s malým zářícím černým jádrem. Protože nemohou napodobovat jiná stvoření tak podrobně jako meňavec, jsou často skrytí jako “náhodní prostí lidé”, nebo členové davu spíše, než napodobováním konkrétních jednotlivců.

Elapid

Masivní, hadovitá stvoření s enormními těly. Mají tucet hmyzích lapajících končetin, které se zakončují v zubaté drápy. Hlavy mají dobře kryté díky krku, jenž má podobu jako má kobra. Největší zbraní je jejích žlutý jed, který odkapává z tesáků a jejich černo-zelený krev, která na dotek velmi ostře pálí. 

Hellhound

Démonická verze psů ze světa civilů. Hellhoundové se zjevují jako zběsilí, zlověstně vyhlížející černí psi, kteří se podobají Dobermanům, ale jsou mnohem větší. Mají třpytivé červené oči, drsnou černou srst, vražedný temperament a inteligenci podobnou té, která se objevuje u psů civilů. Využívají se hlavně pro sledování a lov, podobně jako psi civilů. Hellhoundovy čelisti jsou nejnebezpečnější zbraní, jejich ústa jsou stejně široká jako žraločí, jejich řev a hlasitý a silný. Jejich ocasy jsou zakončené v sadě špičatých výčnělků podobných drápům. Další účinnou zbraní jsou silné přední končetiny, kterými dokáží oběť rozsápat.

Hydra

Démon s několika hlavami, často používaný jako strážce. Hydry jsou středně velké, zlé, neinteligentní a slepé, a spoléhají se tedy na zvuk, vůni a své tlamy, aby chytili svou kořist. Mají tmavě zelené tělo, silné černé jazyky a obrovské jamky, ze kterých se kapaly zelené slunce. Mají alespoň tři hlavy, ale často i více. Odlišují se od jiných démonů s více hlavami tím, že jejich hlavy jsou napojeny na krky, které se spojují v jeden velký.

Mantid

Démoni, jenž mají malé trojúhelníkové hlavy a široké ústa s řadami zubů. Mají “bledé, ploché a mléčné” oči; zelená, slizká, protáhlá těla a masivní paže s ostrými kostnatými výčnělky. Vydávají syčící a bzučící zvuky hmyzu. Útočí pomocí svých předních končetin, aby uchopili a rozdrtili nebo roztrhali své oběti. Mantidové jsou poměrně silní a mají určitý stupeň inteligence. Mohou být zabiti použitím andělského ostří a běžných nožů.

Raum

Raum je démon, jehož nejnebezpečnější zbraní jsou jeho chapadla – hladká, šedobílá a zakončená červenými výrůstky, z nichž každá obsahuje hromadu drobných, jedovatých jehlových zubů. Jejich jed je o něco náročnější než jed Drevaka, ale je stále zvládnutelný. Raumové jsou zastrašující a nebezpeční démoni, přestože jsou neschopní řeči a obecně neinteligentní. Mají velikost podlouhlého člověka s bílou, šupinatou, ropuchovitou kůží, černýma vyklenutýma očima a ozubenými ústy ve tvaru kruhu. Raumové dělají rozruch, kvílící hluk, pohybují se neuvěřitelně rychle a jsou známí jako démoni, kteří se zvládají obnovovat.

Zkázonoš

Démoni Ravener – Zkázonoši jsou vrahové ze Stínového světa. Mohou být svoláni čarodějem, aby chytili a zaútočili na nepřátele. Mají minimální inteligenci a cestují v hordách. Ravener má slizovité, dlouhé, měkké černé tělo, dlouhý černý jazyk, několik nohou a drápy a hrůznou hromadu očí uprostřed dlouhé klenuté lebky. Vypadá jako kříženec mezi aligátorem a stonožkou, s hustým, plochým čenichem, ostrými zuby a ostnatým ocasem, který bičuje ze strany na stranu. Má řadu ostrých zubů, které paralyzují svou kořist smrtícím toxinem. Pokud jed není z těla oběti vyjmut včas, vypálí život a zanechává jen popel. Tito démoni jsou tak hloupí, že jsou schopni se bodnout a usmrtit.

Hemživec

Démon červů, který se shromažďuje do kolonií a vytváří humanoidní, řezivou, obrovskou hromadu tisíců červů, které se otřásají, které útočí jako jednotná entita. Když se oddělí od sebe, budou usilovat o to, aby se znovu spojil k hlavnímu tělu, a proto se Vermithrall stane obtížným démonem, který bude vytrvale bojovat a zabíjet.Tento proces si však vyžaduje svou energii, takže neustálý řetězec útoků, dokud se již není schopen spojit, je nejúčinnějším způsobem jak ho zničit.

Iblis

Démoni tvořeni z vyvstávajících chuchvalců černého kouře, s nejasným tvarem a velikostí lidské postavy. Uprostřed páry je pár žhnoucích žlutých očí. Démoni Iblis mají tendenci útočit ve skupinách a obklopovat svou kořist právě proto, že nejsou příliš viditelní.

Imp

Obyčejný malý démon, který se podobá člověku s charakteristikami typického ďábla s rohy, vidlicovitým ocasem a podobně. Nejsou jednotlivě nebezpeční, ale představují nebezpečí v případech, kdy se vyskytnou v několika početném roji o síle až dvou stech jedinců.

Kappa

Kappa, vodní démon, který je podobný plazu. Chrání ho tlustá ochranná kůže, má zobák a měří přibližně velikosti lidského dítěte. Říká se, že velmi rád stahuje nevědomé lidi k smrti.

Shax

Shax je rozmnožující parazitující démon. Známí pro svůj zářivý smysl  jsou někdy povoláni čaroději ke sledování nebo lovu pohřešované osoby. Musí být pečlivě kontrolováni, protože se reprodukují tím, že zraní oběť, přitáhnou ji do svého doupěte a nakladou vejce do kůže.

Oni

Rasa démonů, jež má původ v Japonsku. Jsou zhruba velikosti člověka a mají nazelenalou kůži, široká ústa, ruce podobné rýči a na čele trčící rohy.

Moloch

Démoni obvykle vidění ve skupinách, které slouží jako pěšáci vojáků vyššího démona Molocha, proslulému válečníkovi z kouře a oleje, po němž jsou pojmenováni. Mají paže a drápy, zbytek těla je však pouhá tmavá tekutina. Primární zbraní je oheň.

Scorpios

Scorpios je typ démona, který se podobá škorpiónovi s dlouhým, ostnatým, jehlovým koncem ocasu, kterým bičuje kolem jako zbraň s rychlostí nenápadné kobry. Má zkřivený obličej, silné flexibilní ruce, žluté oči a zuby jako vylámané jehličky. Scorpios démoni syčí a pohybují se neuvěřitelně rychle.

Kuri

Kuri jsou démoni podobní pavoukům s osmi nohama se špičatými hroty, černožlutými těly a zuby, které vyčnívají z očních důlků, po kterých skapává nebezpečný žlutý jed.

Vetis

Démoni Vetis mají tendenci hromadit věci, které se lesknou – ať už cenné, nebo ne. Poněkud připomínají dračí démony. Jsou šedí, šupinatí a vysocí, mají protáhlé, ale lidské tvary. Dlouhé hadovité ruce, rubínové oči a ústa plná špičatých zubů, které vyčnívají všemi směry.

2016 - 2024 © Shadowhunters RPG

Přihlaste se

nebo    

Forgot your details?

Vytvořit postavu

Leave the field below empty!