Idris vol. 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Broceliádský les

Masivní les nacházející se v Idrisu, poblíž hlavního města, Alicante. Spolu s Broceliádskou plání zahrnuje velkou část Idris. Jeho část se souběžně nachází ve Faerii, jedná se o magický portálový fenomén. Lesy bývaly mnohem větší, většina z nich byla vykácena, aby se uvolnilo místo pro město a rezidence rodů.O několika podsvěťanech je známo, že se v této oblasti ukrývají po generace, zejména vlkodlačí smečky a upíří klany.V průběhu let byl les také používán jako cvičiště, místo pro mise lovců stínů ve výcviku, zejména těch, kteří navštěvují Akademii lovců stínů.

Broceliádská pláň

Broceliádská pláň je oblast domovské země lovců stínů, Idris. Pláň je plochý terén s vysokými travinami, který spojuje břehy jezera Lyn s Broceliádským lesem, a tedy i s Alicante.Během jara se mění v prokvetlou krajinu, která je chloubou celého Idrisu a spousta lovců stínů si při slově Idris - domov, vybaví zrovna Broceliádskou pláň.Broceliádská pláň byla koncem roku 2007 dějištěm Smrtelné války – bitvy mezi démony Valentýna Morgensterna a spřízněnými Lovci stínů a Podsvěťany.

Jezero Lyn

Zrcadlo Smrti
Smrtelné zrcadlo, také známé jako Smrtelné sklo, je ve skutečnosti jezero Lyn v Idrisu. Je to třetí z Nástrojů smrti, které dal anděl Raziel Jonathanu Shadowhunter, prvnímu z nefilim.Požití jezerních vod může být pro nefilim jedovaté, může je dokonce dohnat k šílenství, či způsobit smrt. Ale na podsvěťany nemá žádný vliv. Víly byly známé tím, že pily z jezera a tvrdily, že jim to dává skutečnou vizi. Mezi sličným lidem je jezero známé též jako Jezeru snů nebo Zrcadlo snů.

Alicante

Město ze skla, hlavní město Idris
Alicante, známé také jako Skleněné město nebo Město ze skla, je domovským městem všech nefilim. Je hlavním a jediným městem země Idrisu. Zde sídlí Rada a několik rodin lovců stínů.Alicante začalo jako malá osada uprostřed kruhu démonických věží, která se vyvinula ve velké, rušné město, které nakonec potřebovalo vyčistit části Broceliádského lesa, aby se přizpůsobilo růstu města.Části města byly zničeny ve válce proti Sebastianu Morgensternovi a jeho armádám a vílím spojencům v roce 2007. V rámci přípravy na válku byly některé budovy a dokonce i chodníky zpevněny studeným železem, solí a jeřabinami.

Démonické věže

Opevnění proti démonické aktivitě
Démonické věže, které obklopují Alicante, pomáhají chránit město před démony. Byly nastaveny tak, že je lze deaktivovat pouze démonickou krví z města; protože démoni nemohou vstoupit do Alicante, byl to dokonalý paradox.Věže byly deaktivovány pouze jednou, a to když Sebastian Morgenstern v září 2007 použil svou démonickou krev, aby umožnil prostup Valentýnově armádě démonů.Věže se mohou rozsvítit, aby upozornily své občany na určité situace; příkladem je červená a zlatá, které signalizují nebezpečí obyvatelům, aby se dostali do Gardu.

Síň dohod

Velká andělská síň
Síň dohod, také známá jako Velká andělská síň, je hlavní síň v Alicante, Idris, známá jako místo pro podepsání Dohod. Při jiných zvláštních příležitostech je sál místem oslav, obřadů, svateb a festivalů. Budova je neoklasicistní stavbou s mramorovým schodištěm a velkolepou sloupovou arkádou. Stěny jsou světle bílé a strop vysoký, s velkým skleněným světlíkem, který do místnosti propouští přirozené sluneční světlo. Uprostřed hlavní místnosti stojí velká fontána ve tvaru mořské panny.

Andělské náměstí

Náměstí Anděla Raziela
Andělské náměstí je náměstí v centru Alicante, a které je považováno za jedno z nejmalebnějších a historicky nejvýznamnějších míst Alicante. Impozantní otevřený prostor, jehož hlavní vizuální prvek je velkolepá bronzová socha anděla Raziela, která dominuje středu náměstí. Jedná se o největší Razielovu socha na světě vůbec. Na severním konci náměstí se tyčí Síň Dohod.

Gard

Oficiální místo Spolku
Gard je oficiální místo setkání Spolku a sídlem konzula, inkvizitora a jejich příslušných rodin. Nachází se v Alicante na vrchu Gard Hill. Místo, kde je zákon utvářen a projednáván.Gard je vyroben z tmavého kamene a je základní ve své architektuře – jednoduchá pevnost, postavená pro bezpečí a podepsaná ze všech stran sloupy označenými ochrannými runami.Brány Gardu jsou vysoké a tepané z kombinace stříbra a studeného železa pokrytého kaligrafickými interpretacemi značek.

Portál

Pěti-dimenzionální dveře
Jediný stálý portál v Alicante se nachází v Gardu. Spolek střeží jakýkoli magický vstup do města a démonické věže zabraňují použití, či vytvoření portálu do Alicante, pokud není cestovatel očekáván na druhé straně. Nicméně, je možné portál do Idris, mimo město.Bezpečnostní opatření zahrnují nejen strážce, ale také řadu run, vyrytých do struktur. Podsvěťanům je pro vstup do Alicante určena dle tradice Severní brána.V kanceláři Konzula v Gardu se také nachází jediný funkční telefon v Alicante. K práci jej očaroval Ragnor Fell před vývojem ohnivých zpráv.

Radní sál

Oficiální místo Rady
Radní sál je prostor ve tvaru podkovy s řadami lavic ustupujícími mírně zvýšenému pódiu s více lavicemi a sedadly. Nad pódiem jsou zlaté hodiny s jemným svitkem s latinskou frází „ULTIMA THULE“, vyleptanou kolem okraje. Za pódiem je stěna oken, která poskytuje výhled na Alicante. Samotný sál je dostatečně velký, aby se do něj vešli všichni členové Rady.

Rezidence

Alicante, známé také jako Skleněné město nebo Město ze skla, je domovským městem všech nefilim. Je hlavním a jediným městem země Idrisu. Zde sídlí Rada a několik rodin lovců stínů.Alicante začalo jako malá osada uprostřed kruhu démonických věží, která se vyvinula ve velké, rušné město, které nakonec potřebovalo vyčistit části Broceliádského lesa, aby se přizpůsobilo růstu města.Části města byly zničeny ve válce proti Sebastianu Morgensternovi a jeho armádám a vílím spojencům v roce 2007. V rámci přípravy na válku byly některé budovy a dokonce i chodníky zpevněny studeným železem, solí a jeřabinami.

Lengthorn

Oficiální místo Spolku
Gard je oficiální místo setkání Spolku a sídlem konzula, inkvizitora a jejich příslušných rodin. Nachází se v Alicante na vrchu Gard Hill. Místo, kde je zákon utvářen a projednáván.Gard je vyroben z tmavého kamene a je základní ve své architektuře – jednoduchá pevnost, postavená pro bezpečí a podepsaná ze všech stran sloupy označenými ochrannými runami.Brány Gardu jsou vysoké a tepané z kombinace stříbra a studeného železa pokrytého kaligrafickými interpretacemi značek.

Rougerenard

Pěti-dimenzionální dveře
Jediný stálý oficiální portál v Alicante pro použití Spolku se nachází v Gardu. Spolek střeží jakýkoli magický vstup do města a démonické věže zabraňují použití, či vytvoření portálu přímo do Alicante, pokud není cestovatel očekáván na druhé straně. Nicméně, to je možné Portal do Idris, mimo město.Jeho bezpečnostní opatření zahrnují nejen strážce, ale také řadu run, vyrytých do jeho struktur. Projít jím mohou pouze nefilim. Podsvěťanům je pro vstup do Alicante určena dle tradice Severní brána.V kanceláři konzula v Gardu se také nachází jediný funkční telefon v Alicante. K práci ji očaroval Ragnor Fell před vývojem ohnivých zpráv.

Tsai

Oficiální místo Rady
Radní sál je prostor ve tvaru podkovy s řadami lavic ustupujícími mírně zvýšenému pódiu s více lavicemi a sedadly. Nad pódiem jsou zlaté hodiny s jemným svitkem s latinskou frází „ULTIMA THULE“, vyleptanou kolem okraje. Za pódiem je stěna oken, která poskytuje výhled na Alicante. Samotný sál je dostatečně velký, aby se do něj vešli všichni členové Rady.Před vytvořením Portálu existovaly vchody do Síně po celém světě. Některá místa zahrnují Westminsterské opatství – kam se dostanete tajnou chodbou v komnatě Pyx – Sagrada Família a Saint Basil the Blessed. Tyto vchody však byly zapečetěny vynálezem Portálu.

Tregonwell

Oficiální místo Spolku
Gard je oficiální místo setkání Spolku a sídlem konzula, inkvizitora a jejich příslušných rodin. Nachází se v Alicante na vrchu Gard Hill. Místo, kde je zákon utvářen a projednáván.Gard je vyroben z tmavého kamene a je základní ve své architektuře – jednoduchá pevnost, postavená pro bezpečí a podepsaná ze všech stran sloupy označenými ochrannými runami.Brány Gardu jsou vysoké a tepané z kombinace stříbra a studeného železa pokrytého kaligrafickými interpretacemi značek.

Hawkstone

Pěti-dimenzionální dveře
Jediný stálý oficiální portál v Alicante pro použití Spolku se nachází v Gardu. Spolek střeží jakýkoli magický vstup do města a démonické věže zabraňují použití, či vytvoření portálu přímo do Alicante, pokud není cestovatel očekáván na druhé straně. Nicméně, to je možné Portal do Idris, mimo město.Jeho bezpečnostní opatření zahrnují nejen strážce, ale také řadu run, vyrytých do jeho struktur. Projít jím mohou pouze nefilim. Podsvěťanům je pro vstup do Alicante určena dle tradice Severní brána.V kanceláři konzula v Gardu se také nachází jediný funkční telefon v Alicante. K práci ji očaroval Ragnor Fell před vývojem ohnivých zpráv.

Někdo

Oficiální místo Rady
Radní sál je prostor ve tvaru podkovy s řadami lavic ustupujícími mírně zvýšenému pódiu s více lavicemi a sedadly. Nad pódiem jsou zlaté hodiny s jemným svitkem s latinskou frází „ULTIMA THULE“, vyleptanou kolem okraje. Za pódiem je stěna oken, která poskytuje výhled na Alicante. Samotný sál je dostatečně velký, aby se do něj vešli všichni členové Rady.Před vytvořením Portálu existovaly vchody do Síně po celém světě. Některá místa zahrnují Westminsterské opatství – kam se dostanete tajnou chodbou v komnatě Pyx – Sagrada Família a Saint Basil the Blessed. Tyto vchody však byly zapečetěny vynálezem Portálu.

Idris

,,,,

Broceliádský les

Broceliádský les je masivní les nacházející se v Idrisu, poblíž hlavního města, Alicante. Spolu s Broceliádskou plání zahrnuje velkou část Idris. Jeho část se souběžně nachází ve Faerii, jedná se o magický portálový fenomén.Les je známý tím, že je hustý a neznačený žádnými stezkami. Zřejmě bývaly lesy mnohem větší, stačily na to, aby pokryly většinu nížiny v zemi, než byla většina z nich vykácena, aby se uvolnilo místo pro město, rezidence rodů a také aby se vyklidily vlčí smečky a hnízda upírů.O několika podsvěťanech je známo, že se v této oblasti ukrývají po generace, zejména vlkodlačí smečky a upíří klany.V průběhu let byl les také používán jako cvičiště, místo pro mise lovců stínů ve výcviku, zejména těch, kteří navštěvují Akademii lovců stínů.

Broceliádská pláň

Broceliádská pláň je oblast domovské země lovců stínů, Idris. Pláň je plochý terén s vysokými travinami, který spojuje břehy jezera Lyn s Broceliádským lesem, a tedy i s Alicante.Během jara se mění v prokvetlou krajinu, která je chloubou celého Idrisu a spousta lovců stínů si při slově Idris - domov, vybaví zrovna Broceliádskou pláň.Broceliádská pláň byla koncem roku 2007 dějištěm Smrtelné války – bitvy mezi démony Valentýna Morgensterna a spřízněnými Lovci stínů a Podsvěťany.

Jezero Lyn

Zrcadlo Smrti
Smrtelné zrcadlo, také známé jako Smrtelné sklo, je ve skutečnosti jezero Lyn v Idrisu. Je to třetí z Nástrojů smrti, které dal anděl Raziel Jonathanu Shadowhunter, prvnímu z nefilim.Požití jezerních vod může být pro nefilim jedovaté, může je dokonce dohnat k šílenství, či způsobit smrt. Ale na podsvěťany nemá žádný vliv. Víly byly známé tím, že pily z jezera a tvrdily, že jim to dává skutečnou vizi. Mezi sličným lidem je jezero známé též jako Jezeru snů nebo Zrcadlo snů.

Alicante

Město ze skla, hlavní město Idris
Alicante, známé také jako Skleněné město nebo Město ze skla, je domovským městem všech nefilim. Je hlavním a jediným městem země Idrisu. Zde sídlí Rada a několik rodin lovců stínů.Alicante začalo jako malá osada uprostřed kruhu démonických věží, která se vyvinula ve velké, rušné město, které nakonec potřebovalo vyčistit části Broceliádského lesa, aby se přizpůsobilo růstu města.Části města byly zničeny ve válce proti Sebastianu Morgensternovi a jeho armádám a vílím spojencům v roce 2007. V rámci přípravy na válku byly některé budovy a dokonce i chodníky zpevněny studeným železem, solí a jeřabinami.

Démonické věže

Opevnění proti démonické aktivitě
Démonické věže, které obklopují Alicante, pomáhají chránit město před démony. Byly nastaveny tak, že je lze deaktivovat pouze démonickou krví z města; protože démoni nemohou vstoupit do Alicante, byl to dokonalý paradox.Věže byly deaktivovány pouze jednou, a to když Sebastian Morgenstern v září 2007 použil svou démonickou krev, aby umožnil prostup Valentýnově armádě démonů.Věže se také mohou rozsvítit, aby upozornily své občany na určité situace; příkladem je červená a zlatá, které signalizují nebezpečí obyvatelům Alicante, aby se dostali do Gardu.Právě pro vzhled připomínající sklo bylo Alicante nazváno „Městem ze skla“.

Gard

Oficiální místo Spolku
Gard je oficiální místo setkání Spolku a sídlem konzula, inkvizitora a jejich příslušných rodin. Nachází se v Alicante na vrchu Gard Hill. Místo, kde je zákon utvářen a projednáván.Gard je vyroben z tmavého kamene a je základní ve své architektuře – jednoduchá pevnost, postavená pro bezpečí a podepsaná ze všech stran sloupy označenými ochrannými runami.Brány Gardu jsou vysoké a tepané z kombinace stříbra a studeného železa pokrytého kaligrafickými interpretacemi značek. Po obou stranách jsou kamenné sochy, které se hovorově nazývají Strážci – váleční andělé držící vyřezávaný meč a stojící nad umírajícími tvory, kteří měli představovat démonické nepřátele nefilim.

Portál

Pěti-dimenzionální dveře
Jediný stálý oficiální portál v Alicante pro použití Spolku se nachází v Gardu. Spolek střeží jakýkoli magický vstup do města a démonické věže zabraňují použití, či vytvoření portálu přímo do Alicante, pokud není cestovatel očekáván na druhé straně. Nicméně, to je možné Portal do Idris, mimo město.Jeho bezpečnostní opatření zahrnují nejen strážce, ale také řadu run, vyrytých do jeho struktur. Projít jím mohou pouze nefilim. Podsvěťanům je pro vstup do Alicante určena dle tradice Severní brána.V kanceláři konzula v Gardu se také nachází jediný funkční telefon v Alicante. K práci ji očaroval Ragnor Fell před vývojem ohnivých zpráv.

Radní sál

Oficiální místo Rady
Radní sál je prostor ve tvaru podkovy s řadami lavic ustupujícími mírně zvýšenému pódiu s více lavicemi a sedadly. Nad pódiem jsou zlaté hodiny s jemným svitkem s latinskou frází „ULTIMA THULE“, vyleptanou kolem okraje. Za pódiem je stěna oken, která poskytuje výhled na Alicante. Samotný sál je dostatečně velký, aby se do něj vešli všichni členové Rady.Před vytvořením Portálu existovaly vchody do Síně po celém světě. Některá místa zahrnují Westminsterské opatství – kam se dostanete tajnou chodbou v komnatě Pyx – Sagrada Família a Saint Basil the Blessed. Tyto vchody však byly zapečetěny vynálezem Portálu.

Andělské náměstí

Náměstí Anděla Raziela
Andělské náměstí je náměstí v centru Alicante, a které je považováno za jedno z nejmalebnějších a historicky nejvýznamnějších míst Alicante. Impozantní otevřený prostor, jehož hlavní vizuální prvek je velkolepá bronzová socha anděla Raziela, která dominuje středu náměstí. Jedná se o největší Razielovu socha na světě vůbec. Na severním konci náměstí se tyčí Síň Dohod.

Síň dohod

Velká andělská síň
Síň dohod, také známá jako Velká andělská síň, je hlavní síň v Alicante, Idris, známá jako místo pro podepsání Dohod. Při jiných zvláštních příležitostech je sál místem oslav, obřadů, svateb a festivalů. Budova je neoklasicistní stavbou s mramorovým schodištěm a velkolepou sloupovou arkádou. Stěny jsou světle bílé a strop vysoký, s velkým skleněným světlíkem, který do místnosti propouští přirozené sluneční světlo. Uprostřed hlavní místnosti stojí velká fontána ve tvaru mořské panny.
Rezidence

Coming soon

2016 - 2024 © Shadowhunters RPG

Přihlaste se

nebo    

Forgot your details?

Vytvořit postavu

Leave the field below empty!